Theo Bruinsma bijt het spits af

Blogpost door: Ludo Poot

op 31 maart, 2016

Met de start van deze nieuwe column gaan we jullie als GMV-lid een kijkje geven in de activiteiten van de bestuursleden en lichten we de activiteiten voor de diverse secties toe.

Als voorzitter bijt ik het spits af met een terugblik op 2015 en de te nemen stappen om de vereniging vooral jullie vereniging te laten zijn, waarbij we ons concentreren op de zaken die het meest het belang van onze leden dienen.

Uitgangspunt hiervoor waren de vele boeiende gesprekken met de actieve en vooral minder actieve leden. Hieruit bleek duidelijk dat de leden zich direct in de activiteiten van de vereniging willen kunnen herkennen. De volgende speerpunten kwamen naar voren:

Stimulerende en inspirerende bijeenkomsten met aansprekende thema’s en bedrijfsbezoeken aan collegabedrijven, sectortoeleveranciers en klanten voor het opdoen van inspirerende nieuwe bedrijfsconcepten. Hier zijn we in 2015 al mee gestart.

Elkaar stimuleren en voortdrijven om tot grotere concurrentiekracht te komen!
Een traditionele benchmark is hierbij een mogelijke tool, maar heeft ook zeer grote beperkingen gezien de onderlinge concurrentie van een aantal GMV-leden die er wellicht niet direct op zitten te wachten om bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. In de gesprekken viel wel op dat er sterke bereidheid is met elkaar op te trekken bij het dienen van het gemeenschappelijk belang. Zo zijn er cursussen gestart voor de verbetering van laskwaliteit en het gezamenlijk optrekken in zaken zoals regelgeving en normalisatie.

Gebrek aan ‘kennis en begrip’ van onze sector bij veel overheidsinstanties
Veel energie is gestoken in het ‘op de kaart zetten’ van onze sector. GMV is een belangrijke rol gaan vervullen in het FME Cluster Agri & Food cluster, waarin het bundelen van ‘Agro en High Tech’ centraal staat. Een ander belangrijk thema is het mede laten ontstaan van de agenda en roadmap ‘High-Tech to feed the world’ (HT2ftW). Deze agenda is opgenomen in de roadmaps van drie topsectoren en ICT en zal naar verwachting de weg openen tot een aanzienlijke toename van de fundamentele research in onze sector, met positieve spin-offs voor de GMV-leden!

Ook onze bemiddeling in internationale contacten heeft een ander karakter gekregen dankzij jullie feedback. Zelfs onze kleinere leden gaven aan weinig of geen behoefte te hebben aan vormen van bemiddeling om de weg naar hun internationale klanten te vinden. Ook de moderne communicatiemiddelen hebben hieraan bijgedragen.

Wel is er behoefte aan het effenen van de weg met overheden en regelgevers. Het bestuur heeft besloten om alleen daar inspanningen te verrichten waarbij met centrale afspraken voor alle leden de weg naar meer omzet kan worden geopend.

Zo hebben we in de afgelopen periode afspraken gemaakt met Canada en Oezbekistan. Landen die de ambitie hebben hun Agri-Food en Processing industrie te vernieuwen en te verbeteren. Wij zullen jullie regelmatig over deze afspraken informeren en ook gaan we zoveel mogelijk leden bij deze afspraken betrekken.

In het afgelopen jaar hebben we ons als doel gesteld dat de vereniging het ontmoetingspunt voor de bedrijven in onze sector(en) moet gaan zijn en de inspanningen zijn in ieder geval beloond met een forse ledenaanwas!

Ook als bestuur hebben we een aantal nieuwe leden in ons midden. De nieuwe bestuursleden zijn duidelijk vertegenwoordigers van ‘modern ondernemen’ in onze sector, vol initiatieven om GMV een modern gezicht te geven.

Wij zullen met jullie in gesprek blijven en hopen dat ook jij met ons het gesprek zoekt om ons verder ‘aan te scherpen’!

Samen op weg om onze prachtige sector verder uit te bouwen!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Blog

02/11/2020

2 minuten lezen

De kracht van het collectief

COVID-19 houdt ons nog steeds in zijn greep. We zitten midden in de 2e golf en het einde van deze pandemie is nog niet in zicht. Tegelijkertijd houden andere maatschappelijke en economische  ontwikkelingen ons ook nog dagelijks bezig; geopolitieke verschuivingen, klimaatverandering en wereldwijd groeiende obesitas cijfers. Dit zijn uitdagingen die wij niet alleen kunnen tackelen.

Lees verder
Blog

01/10/2020

3 minuten lezen

De factor mens in een veranderende digitale wereld

Na de persconferentie van afgelopen maandag werd duidelijk dat zoveel mogelijk thuiswerken opnieuw de norm wordt om de tweede golf aan coronabesmettingen af te remmen. Organisaties als Google nemen het zeker voor het onzekere en houdt zijn mensen tot maar liefst juli 2021 thuis. (Nieuwe) slimme tools en technieken als een digital twin zijn volop in ontwikkeling en toepassing om zo efficiënt mogelijk op afstand te kunnen blijven werken. Technologische ontwikkeling is belangrijk maar er is meer nodig om als organisatie succesvol te kunnen blijven inspelen op veranderingen.

Lees verder
Blog

01/07/2020

2 minuten lezen

Zomerreflectie voor een innovatief herstel

De corona crisis houdt veel bedrijven nog steeds in zijn greep. Veel grenzen zijn wereldwijd nog gesloten, wat voor Agri & Food machinebouwers problemen oplevert die gemiddeld voor ruim 80% van hun omzet naar het buitenland exporteren. Niet alleen de corona crisis maar ook de stikfstof problematiek en klimaatverandering leggen druk op het huidige voedselsysteem en zullen op (langer) termijn impact veroorzaken. Laten we de huidige context nu vooral zoveel mogelijk benutten om te investeren en innoveren in een 1.5 meter én 1.5 graden samenleving!

Lees verder