Theo Bruinsma bijt het spits af

Blogpost door: Ludo Poot

op 31 maart, 2016

Met de start van deze nieuwe column gaan we jullie als GMV-lid een kijkje geven in de activiteiten van de bestuursleden en lichten we de activiteiten voor de diverse secties toe.

Als voorzitter bijt ik het spits af met een terugblik op 2015 en de te nemen stappen om de vereniging vooral jullie vereniging te laten zijn, waarbij we ons concentreren op de zaken die het meest het belang van onze leden dienen.

Uitgangspunt hiervoor waren de vele boeiende gesprekken met de actieve en vooral minder actieve leden. Hieruit bleek duidelijk dat de leden zich direct in de activiteiten van de vereniging willen kunnen herkennen. De volgende speerpunten kwamen naar voren:

Stimulerende en inspirerende bijeenkomsten met aansprekende thema’s en bedrijfsbezoeken aan collegabedrijven, sectortoeleveranciers en klanten voor het opdoen van inspirerende nieuwe bedrijfsconcepten. Hier zijn we in 2015 al mee gestart.

Elkaar stimuleren en voortdrijven om tot grotere concurrentiekracht te komen!
Een traditionele benchmark is hierbij een mogelijke tool, maar heeft ook zeer grote beperkingen gezien de onderlinge concurrentie van een aantal GMV-leden die er wellicht niet direct op zitten te wachten om bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. In de gesprekken viel wel op dat er sterke bereidheid is met elkaar op te trekken bij het dienen van het gemeenschappelijk belang. Zo zijn er cursussen gestart voor de verbetering van laskwaliteit en het gezamenlijk optrekken in zaken zoals regelgeving en normalisatie.

Gebrek aan ‘kennis en begrip’ van onze sector bij veel overheidsinstanties
Veel energie is gestoken in het ‘op de kaart zetten’ van onze sector. GMV is een belangrijke rol gaan vervullen in het FME Cluster Agri & Food cluster, waarin het bundelen van ‘Agro en High Tech’ centraal staat. Een ander belangrijk thema is het mede laten ontstaan van de agenda en roadmap ‘High-Tech to feed the world’ (HT2ftW). Deze agenda is opgenomen in de roadmaps van drie topsectoren en ICT en zal naar verwachting de weg openen tot een aanzienlijke toename van de fundamentele research in onze sector, met positieve spin-offs voor de GMV-leden!

Ook onze bemiddeling in internationale contacten heeft een ander karakter gekregen dankzij jullie feedback. Zelfs onze kleinere leden gaven aan weinig of geen behoefte te hebben aan vormen van bemiddeling om de weg naar hun internationale klanten te vinden. Ook de moderne communicatiemiddelen hebben hieraan bijgedragen.

Wel is er behoefte aan het effenen van de weg met overheden en regelgevers. Het bestuur heeft besloten om alleen daar inspanningen te verrichten waarbij met centrale afspraken voor alle leden de weg naar meer omzet kan worden geopend.

Zo hebben we in de afgelopen periode afspraken gemaakt met Canada en Oezbekistan. Landen die de ambitie hebben hun Agri-Food en Processing industrie te vernieuwen en te verbeteren. Wij zullen jullie regelmatig over deze afspraken informeren en ook gaan we zoveel mogelijk leden bij deze afspraken betrekken.

In het afgelopen jaar hebben we ons als doel gesteld dat de vereniging het ontmoetingspunt voor de bedrijven in onze sector(en) moet gaan zijn en de inspanningen zijn in ieder geval beloond met een forse ledenaanwas!

Ook als bestuur hebben we een aantal nieuwe leden in ons midden. De nieuwe bestuursleden zijn duidelijk vertegenwoordigers van ‘modern ondernemen’ in onze sector, vol initiatieven om GMV een modern gezicht te geven.

Wij zullen met jullie in gesprek blijven en hopen dat ook jij met ons het gesprek zoekt om ons verder ‘aan te scherpen’!

Samen op weg om onze prachtige sector verder uit te bouwen!

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Blog

03/02/2020

2 minuten lezen

Hoe overleef ik…?

'Naast landbouwproducten exporteert Nederland steeds meer landbouwmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie'. Het vorige maand gepubliceerde onderzoek van Wageningen Economic Research en het CBS laat mooie cijfers zien over de internationale ontwikkeling van onze sector, een prestatie om trots op te zijn! Een Brexit en een snelle verspreiding van het coronavirus laten echter ook zien dat er een andere kant van deze internationale medaille is. 

Lees verder
Blog

06/01/2020

2 minuten lezen

Op naar een impactvol 2020!

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 2020, een magisch jaar met een mooi rond getal waar veel vergezichten, stippen op de horizon en ambitieuze plannen op gericht zijn. Wat is er van die futuristische voorspellingen voor 2020 terechtgekomen en hoe nu verder in deze (roaring) twenties?

Lees verder
Blog

02/12/2019

2 minuten lezen

Ruimte voor de toekomst!

Afgelopen vrijdag was ik bij de lancering van het boek: 'Toekomstbeelden van de maatschappij. De Civil Society als voorhoede van de samenleving in 2035'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Toekomstbeeld der Techniek, waar ik onderdeel ben van het Young Professional netwerk. Opvallend vond ik dat er over de toekomst gesproken werd en er bijna alleen maar grijze koppen in de zaal zaten…

Lees verder