Even bijpraten ….

Blogpost door: Secretariaat

op 04 oktober, 2021

Na onze laatste algemene ledenvergadering (ALV) kort voor de zomer, zullen zeker diegenen van u die bij deze ALV aanwezig waren, zich bij de recente sympathieke introductie van Eveliene Langedijk afgevraagd hebben: “Hoe zit dat dan met Maureen en Marcel?”, vooral omdat we net de zwaardere rol van Maureen binnen de GMV aangekondigd hadden.

Voor ons, als bestuur, is de GMV een boeiend vervolgverhaal en dus net als bij elke nieuwe episode tijd voor een “wat hieraan vooraf ging”. Voorafgaand aan de ALV hebben we ons als vereniging samen (onder begeleiding van Synergie) over onze “waarden” en strategische pijlers voor de toekomst gebogen. U weet ze ongetwijfeld nog:

  • (Samen) verduurzamen we de sector (daar komen we later in dit artikel nog op terug).
  • We zorgen voor gewaardeerd werkgeverschap.
  • (Als GMV) verbinden we de keten.

Rond deze pijlers gaan we onze activiteiten focussen om samen meer kennis en bekendheid op te bouwen. Daarnaast hadden we vanuit het bestuur aangegeven dat we hard op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid ter vervanging van Lammert Prinsen en op wat latere termijn de voorzitterswissel (deze was al vertraagd in de coronaperiode). Veel van de organisatie van de activiteiten rustte op de schouders van Maureen, die er ook met haar (ons welbekende enthousiasme) aan was begonnen! Het kwam dus bij ons als een schok aan, dat Maureen ons op korte termijn zou gaan verlaten.

Ook Marcel was zich inmiddels volledig gaan concentreren op het FME Programma Landbouw, Water en Voedsel en zijn samenwerkingsverbanden met onder andere Californië, zodat er een somber plaatje leek op te doemen.

Zoals zo vaak bleek na enige telefoongesprekken met FME, dat de soep toch niet zo heet werd gegeten, en dat zowel de FME als Maureen en Marcel volledig committed waren aan de GMV en voor iedereen voorop stond dat de continuïteit niet in gevaar mocht komen. Ook bleek dat het ‘vertrek’ van Maureen meer een interne promotie was binnen FME en het team Agri & Food van Marcel…. , dus het behoeft geen betoog dat ook de FME zich volledig wilde inzetten voor een zeer competente vervanging!

Met enkele bestuursleden hebben we met FME  overleg gevoerd over de eigenschappen die we graag in de nieuwe branchemanager/directeur zouden zien en aangegeven dat we vooral betrokkenheid, kennis van de sector en zeker niet als laatste enthousiasme en organisatievaardigheden van groot belang achtten. Omdat ook Marcel zijn directe betrokkenheid verder afbouwt, leek het ons een goed moment om in de toekomst beide functies (Maureen en Marcel) weer te gaan verenigen in één persoon. En, tot ons grote genoegen, had FME goed geanticipeerd en inmiddels de vacature uitgezet. Ook de karakterisering van de kandidaat was helder neergezet en geheel in onze richting.

Bij de volgende afspraak konden ons al een aantal prima kandidaten worden voorgesteld, waarbij Eveliene opviel door haar enorme veelzijdigheid en waarbij ze ook nog eens opgegroeid is als dochter uit een ondernemersgezin uit de Agri & Food. Ook heeft zij in het verleden al menig zware uitdaging moeten overwinnen, zodat we verwachten dat velen van u al gauw ook met haar een prima band gaan opbouwen. De rest van het verhaal van Eveliene heeft u in haar introductie gelezen!

Zodra ‘live’ bijeenkomsten weer meer gaan gebeuren, willen we zeker nog formeel Marcel en Maureen voor hun inzet voor de GMV gaan bedanken, maar vooral eerst op deze wijze, Maureen en Marcel, hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet! Enne… ze zijn natuurlijk niet ‘echt’ weg, dus maken we graag in de toekomst nog weleens gebruik van hun expertise en gaan ze een mooi klankbord voor Eveliene zijn.

Tot slot nog een onderwerp wat eerder al genoemd is, verduurzaming.

In een diepgaand kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter van FME, Theo Henrar, met vooral het oog op de introductie van onze mooie Agri  & Food machinebouw, bleek dat hij (na een werkbezoek bij Lely Industries) er van overtuigd was geraakt dat in de bedrijven ook aangesloten bij de GMV talloze oplossingen liggen voor veel van de problematiek over onder andere stikstof en mest. Kortom, ‘onze’ machinebouw biedt alternatieven voor dramatisch ingrijpen en afbouwen welke kant het nu op lijkt te gaan.

Download het verslag van dit werkbezoek en de position paper ‘Verduurzaming Nederlandse Agri & Food sector’ verderop in deze nieuwsbrief.

Wellicht kunnen we meer mooie voorbeelden aanleveren? We gaan hier in ieder geval op korte termijn nog meer aandacht aan geven! Laat het ons ook vooral weten mocht u hier wat over te vertellen of te laten zien hebben!

Ik hoop hiermee de gebeurtenissen van de laatste tijd voor u wat kleur gegeven te hebben.

Tot spoedig, Theo Bruinsma

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Blog

06/12/2021

2 minuten lezen

Terugblik op 2021

Wat zullen we er eens van zeggen, 2021, wat voor een jaar is het geweest? Voor velen nog steeds niet het jaar waar we naar hadden uitgekeken na vaccinatie en zeker nog niet terug naar het ‘normale’ leven, zoals velen hadden gehoopt.

Lees verder
Blog

01/11/2021

1 minuut lezen

De tijd vliegt…

Vandaag precies twee maanden geleden ben ik begonnen in mijn nieuwe rol binnen de GMV. En wat is de tijd voorbijgevlogen. Ik heb de afgelopen weken al veel mooie initiatieven en bedrijven voorbij zien komen.

Lees verder
Blog

10/09/2021

2 minuten lezen

Eveliene, ready to take over

“Tijden veranderen…” Of “Er was eens…”Mooie openingen om een verhaal te starten. Want dat is altijd het lastigste stukje, hoe begin je. Vooral als er eigenlijk al zo een mooi verhaal geschreven is door je voorgangers. Dan stap je een al lopend verhaal in, de thema´s en het plot al gedeeltelijk uitgewerkt.

Lees verder