Wie zijn wij?

GMV is de ambitieuze club die zich inzet om het (inter)nationale imago van agrifoodmachinebouwer te versterken en de collectieve belangen van haar leden te behartigen. GMV biedt haar leden het onderscheidende netwerk voor innovatie, inspireert voortdurend met nieuwe trends en ontwikkelingen en jaagt daarbij de samenwerking tussen leden, toeleveranciers en kennispartijen aan. Complexiteit vereist samenwerking en concurrentiekracht vereist disruptieve ontwikkelingen, en daarvoor is GMV de (internationale) hotspot.

De 3 pijlers van GMV

Innovatie

GMV, als betrouwbare partner voor haar leden, identificeert waardevolle kansen en legt nieuwe verbindingen - voor een sector die internationaal voorop blijft lopen.

Clubgevoel

GMV verbindt pro-actief leden met elkaar - een exclusieve ontmoetingsplek zowel fysiek als digitaal.

Imago

GMV zet leden actief op de kaart - een kwaliteitsstempel voor bedrijven die tot de top van de wereld behoren.

Ook lid worden?

Spreekt dit profiel jou aan en ben je ook graag onderdeel van deze club? Als GMV verwelkomen we altijd nieuwe enthousiaste bedrijven.

Ben je benieuwd bent naar onze activiteiten? Bekijk onze agenda

Bekijk het lidmaatschap

GMV- team

Het GMV- team bestaat uit de volgende enthousiaste personen. Wij komen graag met je in contact!

Marcel van Haren

Directeur
LinkedIn

“Nederland is koploper in de voedselproductie, onze leden maken deze positie mogelijk voor levensmiddelen-producenten en dragen door het grote aandeel export substantieel bij aan een grote toegevoegde waarde voor onze economie.”

Maureen de Haan

Manager
LinkedIn

“Het toepassen van technologie is een belangrijk ingrediënt voor een duurzamer voedselsysteem, onze leden spelen een belangrijke rol in het ontwerpen hiervan”

Bestuursleden

Alle leden worden vertegenwoordigd door het bestuur. De bestuursleden zijn vanuit hun eigen organisatie actief in verschillende sub-sectoren waarin GMV leden actief zijn.

Theo Bruinsma

Voorzitter GMV

René Smulders

KSE Process Technology

Richard Groenendijk

JBT Food & Dairy Systems

Lammert Prinsen

Prinsen b.v.

Wouter de Heij

Top b.v.

Henk Snellink

WP Haton b.v.

Partners

Powered by Dutch Technology

GMV is één van de brancheverenigingen die in het huis van FME gevestigd is. FME is de ondernemersvereniging voor de technologische industrie. Krachtenbundeling zorgt voor voorsprong. In groter verband zijn we in staat om meer kwaliteit, inhoud en expertise te bieden, diensten te organiseren en meer effect te bereiken in de lobby. Zo werken we met elkaar aan de verdienkracht van de technologische industrie en dus ook specifiek de machinebouwers in de voedselverwerkende industrie.

FME Agri & Food Cluster

Om nog meer technologische oplossingen mogelijk en zichtbaar te maken, verbindt en mobiliseert FME de technologische industrie, stakeholders en de samenleving rond concrete maatschappelijke vraagstukken. Dit doet FME vanuit de vier clusters: Energy, Gebouwde Omgeving, Zorg en Agri & Food waarbij ook nauw wordt samengewerkt met brancheverenigingen als GMV.

Vanuit het FME Agri & Food Cluster wordt ingezet op een duurzamer, slimmer en persoonlijker voedselsysteem. Nederland is een voedselland met een wereldwijde impact. We zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. En op het gebied van technologie staan wij als fabrikant en exporteur wereldwijd op de derde plek. Mooie cijfers die we graag willen behouden en waar het FME Cluster Agri & Food vol op inzet.

De voedselketen staat wereldwijd voor enorme veranderingen, ingegeven door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk gemaakt door digitalisering. Er ontstaan nieuwe productiemethoden, distributieketens en businessmodellen. Als we tegen die achtergrond onze toppositie willen handhaven, hebben bedrijven in de agri- en foodtechsector een Smart Food Industry-strategie nodig. Hoe zien de voedselketens van de toekomst eruit? En wat is ervoor nodig om ze smart te maken? Daarvoor moeten we eerst begrijpen waarom verandering onontkoombaar is en op welke trends innovaties moeten inzoomen.

  1. Bevolkingsgroei, klimaatverandering en verstedelijking voeren de druk op om voedsel op een duurzame en efficiënte wijze te produceren, dicht bij de afnemers en zonder ecosystemen aan te tasten.
  2. Geopolitieke ontwikkelingen versterken dit; landen willen steeds meer zelfvoorzienend worden op het gebied van voedsel. Daarmee wordt voedselproductie gefragmenteerder, kleinschaliger en concentreert het zich op een steeds kleiner oppervlak.
  3. Tegelijkertijd moeten ketenpartners steeds meer rekening houden met de wensen en eisen van consumenten en overheden. Die vragen met name om steeds meer transparantie over de herkomst van producten en de manier waarop het produtieproces is ingericht.
  4. Daarnaast groeit het besef dat voeding een cruciale rol speelt bij ziektepreventie. Voorkomen is beter dan genezen.

Download de FME Visiepaper Agri & Food

Bekijk de FME website voor meer informatie en events

AgriFoodTech Platform

In samenwerking met LTO Nederland, FNLI, 4TU en de MBO en HBO instellingen aangesloten bij het Groene Tafel onderwijs is FME actief in het AgriFoodTech Platform. Dit platform zet in op het in gang brengen en verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over de toepassing van technologie in de agri & food sector. Hiermee willen de platform organisaties bijdragen aan een leefbare, welvarende en duurzame wereld, waarbij Nederland als voorbeeldland centraal staat. Middels het ontwikkelen van sociale- en technologische innovaties kan het platform bijdragen aan het verstevigen van de (economische) positie van Nederland. Het platform wordt ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

Bekijk de AgriFoodTech Platform website voor meer informatie en alle activiteiten