In transitie naar een klimaatvriendelijk voedselsysteem

Blogpost door: Maureen de Haan

op 01 maart, 2021

‘For agrifoodtech, 2020 has been a blow-out year!’ luidt de introductie van het AgFunder rapport 2021. De COVID-19-pandemie heeft het belang onderstreept van efficiënte toeleveringsketens en alternatieve manieren om voedsel te telen, verwerken, vervoeren en verkopen aan consumenten. De veranderende consumentbehoeftes en de ambities van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen laten ook zien dat onze sector volop in beweging is.

Uit het AgFunder rapport blijkt dat de consument wereldwijd ook anders is gaan denken over ons voedselsysteem. Dit leidt tot unieke paradoxen en tegelijkertijd ook tot mooie kansen voor het bedrijfsleven. Gepersonaliseerde voeding is trending maar schaal voor productie blijft de onderliggende infrastructuur. R&D voor gezondheidszorg is 10x hoger dan R&D voor consumenten producten. Consumenten willen graag hogere kwaliteit aan eiwitten nuttigen maar wel met het gebruik van minder grondstoffen. En het belang van lokaal geproduceerd voedsel is groter dan voorheen. De wens naar een klimaatvriendelijk systeem komt duidelijk naar voren.

Het onderwerp klimaat is dit jaar ook duidelijk terug te zien in de Nederlandse verkiezingsprogramma’s. De omschakeling naar natuurinclusieve / duurzame landbouw in Nederland is in veel partijprogramma’s niet te missen. Onderwerpen als de eiwittransitie, minder voedselverspilling, lokale voedselproductie en kortere ketens staan op de politieke agenda. Het ambitieniveau en de actieagenda’s om verduurzaming te realiseren verschillen per politieke partij maar dat we voor een complexe en uitdagende opgave staan, en verandering in het huidige systeem (in Nederland) nodig is, is duidelijk.

In deze klimaattransitie spelen technologie en technologiebedrijven sowieso een belangrijke rol. Met behulp van slimme technologie kunnen we aan de ene kant grondstofverspilling en voedselverliezen tegengaan, inspelen op de veranderende markt- en consumenten wensen en ook lokale voedselproductie wereldwijd mogelijk maken. En aan de andere kant kunnen technologie ontwikkelaars als machinebouwers ook hun steentje bijdragen door nog efficiëntere installaties en machines te ontwikkelen en zelf een lagere CO2 footprint te realiseren (zie het voorbeeld van GMV-lid JBT). Dit vraagt dus om innovatie, actie en stimulans op meerdere facetten.

Vanuit GMV gaan we hier graag verder samen met onze achterban en partners mee aan de slag. Doe je mee?

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Blog

04/10/2021

4 minuten lezen

Even bijpraten ….

Na onze laatste algemene ledenvergadering (ALV) kort voor de zomer, zullen zeker diegenen van u die bij deze ALV aanwezig waren, zich bij de recente sympathieke introductie van Eveliene Langedijk afgevraagd hebben: "Hoe zit dat dan met Maureen en Marcel?", vooral omdat we net de zwaardere rol van Maureen binnen de GMV aangekondigd hadden.

Lees verder
Blog

10/09/2021

2 minuten lezen

Eveliene, ready to take over

“Tijden veranderen…” Of “Er was eens…”Mooie openingen om een verhaal te starten. Want dat is altijd het lastigste stukje, hoe begin je. Vooral als er eigenlijk al zo een mooi verhaal geschreven is door je voorgangers. Dan stap je een al lopend verhaal in, de thema´s en het plot al gedeeltelijk uitgewerkt.

Lees verder
Blog

01/07/2021

2 minuten lezen

Verduurzaming: greenwashing of game changing?

Is het nieuwe EU akkoord om de landbouw te vergroenen greenwashing of game changing? Afgelopen week sloten EU-lidstaten een akkoord over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met kritische reacties tot gevolg. 7 juli staat er weer een boerenprotest gepland en tegelijkertijd neemt de maatschappelijke druk om onze agri & food sector snel te verduurzamen alleen maar toe. Daarmee lijken de contrasten alleen maar groter te worden.

Lees verder