In deze oproep staat het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid centraal: de topsectoren gaan zich nog sterker richten op maatschappelijke uitdagingen zoals het sluiten van kringlopen, klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzaam bodem- en waterbeheer. Deze maatschappelijke uitdagingen zijn vertaald in zes missies die centraal staan in de nieuwe oproep. De missies worden samen met de topsectoren Tuinbouw & uitgangsmaterialen en Water & Maritiem ingevuld.

De tekst van de oproep en de indieningsformulieren worden op 1 april op de website van de Topsector geplaatst.

Bron: Topsector Agri & Food (2019)