Bedrijven die hun internationale kansen in kaart willen brengen, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten kunnen consortia van (MKB)-bedrijven de haalbaarheid voor de inrichting van een internationale productieketen in kaart brengen. De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

De indieningstermijn sluit op 1 maart 2018 om 12.00 uur. Kijk hier voor de volledige tekst van de oproep en voor het indieningsformulier.

Bron: Topsector Agri & Food (2018)