Next Gen High Tech

FME

2021, 30 juli

2 minuten lezen

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om de toekomstige vergroening en verdienkracht van Nederland een boost te geven. Een van de voorstellen is het het ‘NxtGen Higtech’ Nationaal Groeifonds voorstel, met het thema ‘Handsfree Voedselproductie’ binnen het AgriFood programma. Sinds medio 2020 wordt al gewerkt aan dit voorstel.

Na een recente positieve beoordeling en de steun van zowel ministerie van EZK als het ministerie van LNV, zijn FME, Wageningen UR, TNO, Holland HighTech en partners momenteel hard bezig met de voorbereidingen en aanpassingen voor de definitieve indiening in oktober. Hiervoor werken verschillende bedrijven en kennisinstellingen met elkaar aan het samenstellen en uitwerken van zogenoemde Use Cases en Flagship projecten. Beiden zijn projecten van consortia van bedrijven die met elkaar een concreet project willen realiseren met de potentie daar een toekomstige OEM-activiteit van te maken met internationale allure. Ook is er aandacht voor fundamentele kennisvragen die samen met deskundigen worden beschreven in verdiepingsprogramma’s. Uniek is dat dit sinds lange tijd weer een regeling is waarmee bedrijven voor  R&D en innovatie een directe subsidie kunnen krijgen.

Nederland heeft een sterke Hightech Equipment industrie en toelevering, maar niet alle sectoren maken optimaal gebruik hiervan. Omgekeerd kan de kennis in de agrifood ook andere sectoren inspireren en versterken. In alle projectvoorstellen ligt de nadruk op kruisbestuiving van technieken tussen verschillende projecten, sectoren, en toepassingsdomeinen, zowel binnen het agrifood domein als naar andere sectoren, zoals semiconductor, composieten, biomedisch, etc.

Zo focust een van de pakketten op autonome, veilige, schaalbare en betrouwbare voedselverwerking om de groeiende diversiteit en daarmee toenemende complexiteit in de sector te beheersen door inzet van robotisering, data en AI.

Het Nationaal Groeifonds biedt een kans op de systeemsprong die zowel de technologische sector als de voedingssector kan gebruiken. Maar ook zeker een momentum voor het ontstaan van niet eerder verkende samenwerkingen.

Ben je benieuwd naar dit initiatief en wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Lisanne van Oosterhoud (lisanne.van.oosterhoud@fme.nl) of Marcel van Haren (marcel.van.haren@fme.nl)

Meer nieuws

In deze visie zet minister Schouten (LNV) uiteen welke kansen en risico's er zijn, en aan welke randvoorwaarden op hoofdlijnen moet worden voldaan om digitalisering in te kunnen zetten voor de maatschappelijke opgaven in landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Lees verder
FME
Nieuws

09/09/2021

2 minuten lezen

Track – Foodprocessing & materiaalpaspoorten

Hoe circulair is een product? Dat is nog vaak lastig om objectief vast te stellen. Het is nog niet voor iedereen duidelijk wat circulariteit nu precies inhoudt. Tegelijkertijd komen er al veel nieuwe meetinstrumenten op de markt. Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen.

Lees verder
Leden
Nieuws

02/08/2021

1 minuut lezen

Op weg naar duurzame verpakkingen

'Minder, dunner en innovatiever' dat is de aanpak van GMV-lid Syntegon als het gaat om de (voedsel) verpakkingen van morgen. Samen met verpakkingsontwerpers, materiaalspecialisten en voedselproducenten zetten zij in op een transitie naar duurzaam verpakken. Lees meer over deze aanpak

Lees verder