Internationale Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen Seed Money Projecten (SMP) 2017

2017, 24 maart

4 minuten lezen

Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden. Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie. Een vervolgproject moet bijdragen aan internationale systeemoplossingen in de Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector in samenwerking met Nederlandse bedrijven.

Vergoeding en beschikbaar budget
Een SMP is een instrument van de topsectoren A&F en T&U. Een aanvrager vanuit het bedrijfsleven of een landbouwraad kan experts inschakelen van Wageningen UR ter indicatieve waarde van 25k€ maar maximaal 40 k€ incl. BTW. Het budget van 25k€ is van toepassing bij vooral deskresearch en activiteiten in Nederland, het budget van 40 k€ is van toepassing indien ook een landenbezoek nodig is. Voor 2017 is een gezamenlijk (A&F en T&U) budget beschikbaar van 500 k€ (incl. BTW) aan WRcapaciteit (400 k€ voor A&F en 100 k€ voor T&U). (NB: dit betreft dus niet vrij inzetbaar budget). Hiervoor kunnen ca. 15 SMP gehonoreerd worden. De bijdrage van bedrijven in het project bestaan uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven besteden. Dit wordt beschouwd als een in-kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven.

Wanneer komt u in aanmerking voor een SMP?
 Uw voorstel past in één van de roadmaps (A&F) of innovatiethema’s (T&U), is binnen de lokale context innovatief en gericht op kennisontwikkeling en bevordert nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven;
 Er is betrokkenheid van meer dan één Nederlandse MKB-er;
 De lokale vraag is duidelijk en kan worden aangetoond via betrokkenheid van een lokale partij;
 Uw initiatief is bij voorkeur gericht op markten en landen, die de topsectoren prioriteit geven;

A&F: Focuslanden: China (max. 3 projecten), Indonesië, Brazilië, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, Rusland. Volg-landen: India, Zuid-Korea, Japan, Iran, Ethiopië, Turkije, Chili, Colombia, Peru, Vietnam, Tanzania, Taiwan, Thailand, VS-California.

T&U: Ontwikkelingslanden en opkomende markten

Voorwaarden
 Het SMP-voorstel heeft niet eerder een TKI bijdrage ontvangen;
 Het SMP-voorstel moet worden aangevraagd door een bedrijf en / of de EZ Landbouwraad samen met een projectleider van Wageningen Research;
 Het bedrijf dient zelf tijd in het project te stoppen en de eigen reiskosten te financieren;
 Bij honorering van het voorstel dient een eindpresentatie te worden gegeven op een nader te bepalen datum in december 2017

Beoordeling en criteria
De aanvraag wordt beoordeeld door de een onafhankelijke commissie. Deze commissie rankt de voorstellen op basis van de volgende criteria:

1. Innovatieve oplossing in met name de volgende combinaties van marktvraag & NL aanbod (2 & 3 en 4 bij grote kans); 2. Bijdrage aan de A&F/T&U innovatieagenda
3. Betrokkenheid bedrijfsleven en lokale probleemeigenaar (door eigen inzet in tijd & geld)
4. Landenkeuze (evenwichtige verdeling)
Ieder criterium krijgt maximaal 10 punten. Van de totale score wordt het gemiddelde berekend. De projecten worden op volgorde van ranking gehonoreerd.

Aanvragen en toelichting
Een aanvraag legt u vast op maximaal 4 A-4. het format kunt u vinden op de website van het TKI Agri&Food www.tki-agrifood.nl/aan-de-slag en de website van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen www.topsectorTU.nl U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 24 april 2017 12.00 uur via info@tkiagrifood.nl

Voor inhoudelijke vragen en toelichting kunt u terecht bij:

A&F: Marinus Overheul, 06 11376973 / M.Overheul2@minez.nl (tot eind juni)
T&U: Rubert Konijn, 070 3490307 / rubertkonijn@topsectorTU.nl

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij: Wijnie van Eck / wijnie.vaneck@tki-agrifood.nl

Meer nieuws

Leden
Nieuws

01/06/2021

1 minuut lezen

Samen werken aan de wereld van morgen

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. GMV-lid GEA committeert zich aan die ambitie door het bedenken en ontwikkelen van slimme en duurzame technologieën om daarmee een positieve impact op de wereld te hebben. Met hun verhalen proberen ze anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Bekijk de verhalen in GEA's IMPACT magazine

Lees verder

Duurzamer, sneller en daarbij ook vooral slimmer produceren. Digitalisering biedt veel voordelen voor Agri & Food machinebouwers om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen. Vorige week dinsdag vond een kleinschalige inspiratiesessie plaats waarin samen met een aantal GMV-leden de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de Agri & Food machinebouwers verder in kaart zijn gebracht.

Lees verder
GMV
Nieuws

31/05/2021

1 minuut lezen

ING thema update Food & Agri – Technologie

Technologie als drijvende kracht achter groei en verduurzaming, welke keuzes worden er gemaakt in de sector?

Lees verder