Inspiratie vanuit alle kanten op 29 september 2021 bij de GMV-sessie ‘Ketensamenwerking voedselverwerkende industrie’

GMV

2021, 04 oktober

3 minuten lezen

Bakkerij Fuite en Picnic schoolvoorbeeld van ketensamenwerking

Klaas Fuite van Bakkerij Fuite liet met zijn bijzondere verhaal zien dat samenwerken vanuit openheid en vertrouwen kan leiden tot grootse resultaten, zowel op het gebied van verbinden in de keten als op het gebied van duurzaamheid. Bakkerij Fuite is de broodleverancier van technologiebedrijf Picnic. Tussen de bedrijven is een hechte en open samenwerking, zo delen ze onder andere veel data met elkaar. Klaas Fuite is altijd bezig te kijken hoe zaken efficiënter en duurzamer geproduceerd kunnen worden.

Zo bracht hij de omsteltijd van zijn machines van 10 minuten terug naar 6 seconden, verving hij de kapjes van de broden voor een plak brood waardoor hij 8% meer brood kan vervoeren en maakt hij voor het transport richting Italië gebruik van vrachtwagens die Italiaans vlees leveren in Nederland en voorheen met lege laadbakken terugtreden.

Picnic deelt  gedurende de dag de besteldata, waardoor er alleen gebakken wordt wat er besteld is en verspilling tot vrijwel nul wordt gereduceerd. Ook bouwde hij korte lijnen op met toeleveranciers en andere bakkerijen, door het delen van data en kosten over grondstoffen, marges en faalkosten. Klaas Fuite pleitte voor meer openheid en vertrouwen. Volgens hem is dit de enige manier om door de hele keten heen samen te werken aan de belangrijkste thema’s in de voedselindustrie:

  • Duurzaamheid.
  • Gezondheid.
  • Grondstoffen.
  • Energie en water besparen.
  • Mensen binden.

Maar dit vraagt soms ook dat er over de eigen ego’s heengestapt moet worden.

Bij QING kregen we in het development lab een interessante rondleiding en hebben we gezien dat door korte testtrajecten innovaties en samenwerkingen sneller van de grond kunnen komen.

GMV zoekt een businesscase

Bij de rondetafelsessie werden er door alle deelnemers mooie verhalen en ideeën gedeeld . Maar ook zorgen over mogelijke risico’s en welke manieren er zijn om een samenwerking te starten.
In ieder geval was het voor iedereen duidelijk dat het goed is om breder te kijken en ook zeker de samenwerking te zoeken om innovatief te blijven. Concurrentie komt niet alleen meer uit de hoek waar je het verwacht, maar kan – in het geval van Picnic en de gevestigde supermarktorde – dus ook volledig onverwacht van links komen.

Een resultaat wat we breder willen trekken door middel van een ‘Challenge’. Heb je een business case of idee liggen over een samenwerking in de keten, kan zowel met een eindklant of toeleverancier, en weet je nog niet helemaal hoe je hier handen en voeten aan kunt geven? Je kunt denken aan data vraagstukken, duurzaamheidstrajecten (minder verspilling, energie, grondstoffen et cetera), slimmer en beter samenwerken, innovatieve ideeën waar je een ketenpartner bij nodig hebt om tot echt resultaat te komen.

Wij willen graag vanuit GMV een aantal van deze cases oppakken om gezamenlijk en met elkaar, elkaar verder helpen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Meer nieuws

GMV
Nieuws

01/11/2021

2 minuten lezen

FNLI-jaarbijeenkomst 2021

Op donderdag 14 oktober vond de FNLI-Jaarbijeenkomst 2021 plaats. Voor veel van de circa 200 aanwezigen een bijzondere bijeenkomst. Naast een inhoudelijk programma was er namelijk ruimte voor FNLI-leden en genodigden om elkaar na een lange periode weer eens te ontmoeten en te spreken. “Elkaar na zo’n lange tijd in levenden lijve te spreken, daar was ik echt aan toe” was een veelgehoorde reactie.

Lees verder

Het Sustainable Food Initiative organiseert, samen met Universiteit Utrecht, op 11 november de inspiratiesessie ‘Inclusive Food Transition: Health, governance and circular economy’.

Lees verder
GMV
Nieuws

01/11/2021

2 minuten lezen

Matchmaking Day WUR

28 oktober 2021 werd er door de Wageningen University & Research (WUR) een Matchmaking Day Sustainability georganiseerd. Om ons aan te passen aan klimaatverandering, deze te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan te beperken, is een transitie richting een circulaire en klimaatrobuuste samenleving noodzakelijk. De ambitie staat en is door WUR vormgegeven in het kennisbasisprogramma 'Circulair en Klimaatneutraal'.

Lees verder