FME AgriFood Cluster brengt in samenwerking met de Provincie Gelderland in kaart wat veelbelovende technologische toepassingen zijn om energie, water en CO2 besparing te realiseren binnen de voedselverwerking. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Sustainable Food Initative programma (SF).

SFI is gericht op onderzoek voor het realiseren van een systeemsprong in duurzame voedselverwerking om op een duurzame wijze te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar gezond en veilig voedsel. De focus hierbij ligt op het verlagen van de footprint, het circulair maken van de voedselproductie, het terugdringen van verspilling in de keten en bij de consument en het ondersteunen van de consument bij het maken van een gezonde en duurzame keuze. Het SFI is een initiatief van Wageningen UR, Unilever en het ISPT en wordt vanuit de gouden driehoek vormgegeven in samenwerking met andere partners zoals de Provincie Gelderland.

Bied jouw technologie (in ontwikkeling) veel toegevoegde waarde of potentie om deze duurzame sprong binnen de voedselverwerking te realiseren? En mogen wij jou hiervoor (telefonisch) benaderen voor meer informatie over deze technologie? Laat het Maureen de Haan dan voor 1 juni weten via agri&food@fme.nl. Naast een interview kan het wellicht ook kansrijk zijn voor jouw business om een rol te spelen binnen dit project.