Food Process Engineers van de toekomst

GMV

2021, 26 februari

2 minuten lezen

Er is een tekort aan jonge technische professionals die direct inzetbaar zijn in de agri & food machinebouw. Hogeschool InHolland biedt opleidingen op het grensvlak van techniek en agri & food en inventariseert via een enquête om de juiste invulling te geven aan het profiel Food Process Engineer. Welke kennis en skills moeten jouw toekomstige medewerkers hebben?

Dit initiatief komt voort uit de InHolland opleiding Food Commerce & Technology. Studenten van diverse opleidingen van Inholland doen kennis, skills en ervaring op die ligt op het raakvlak van onder andere voedingsmiddelentechnologie, werktuigbouw en ICT. Doel is dat de pas afgestudeerde Food Process Engineers direct inzetbaar zijn in de voedingsmiddelenindustrie en toeleverende sector zoals de machinebouw.

Om aan het profiel van de Food Process Engineer de juiste invulling te geven, inventariseert Inholland bij werkveldpartners hun belangstelling met een enquête. Daarnaast worden er enkele vragen gesteld over een eventuele interesse voor het gezamenlijk opzetten van een onderzoeksportefeuille die representatief is voor het werkveld van een Food Process Engineer.

Vul nu de enquête in!

Na analyse van de antwoorden wordt, in het eerste kwartaal van 2021, het plan verder ingevuld op basis van de resultaten.

Als je vragen hebt over de enquête of dit initiatief, neem dan contact op met Robert Daamen, Business Developer van de opleiding Food Commerce & Technology van Hogeschool Inholland op robert.daamen@inholland.nl

 

Meer nieuws

Leden
Nieuws

02/08/2021

1 minuut lezen

Op weg naar duurzame verpakkingen

'Minder, dunner en innovatiever' dat is de aanpak van GMV-lid Syntegon als het gaat om de (voedsel) verpakkingen van morgen. Samen met verpakkingsontwerpers, materiaalspecialisten en voedselproducenten zetten zij in op een transitie naar duurzaam verpakken. Lees meer over deze aanpak

Lees verder
FME
Nieuws

30/07/2021

2 minuten lezen

Next Gen High Tech

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om de toekomstige vergroening en verdienkracht van Nederland een boost te geven. Een van de voorstellen is het ‘NxtGen Higtech’ Nationaal Groeifonds voorstel, met het thema ‘Handsfree Voedselproductie’ binnen het AgriFood programma. Sinds medio 2020 wordt al gewerkt aan dit voorstel. Na een recente positieve beoordeling en de steun van zowel ministerie van EZK als het ministerie van LNV, zijn FME, Wageningen UR, TNO, Holland HighTech en partners momenteel hard bezig met de voorbereidingen en aanpassingen voor de definitieve indiening in oktober

Lees verder
Leden
Nieuws

02/07/2021

1 minuut lezen

Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot

De wereldwijde transitie naar duurzame landbouw versnellen met de opvolger van chemisch & handmatig wieden'. Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot heeft de Weed Whacker robot ontwikkeld, een volledig autonome en mechanische onkruidverwijderaar, die de boer kan helpen op het veld.

Lees verder