Food Process Engineers van de toekomst

GMV

2021, 26 februari

2 minuten lezen

Er is een tekort aan jonge technische professionals die direct inzetbaar zijn in de agri & food machinebouw. Hogeschool InHolland biedt opleidingen op het grensvlak van techniek en agri & food en inventariseert via een enquête om de juiste invulling te geven aan het profiel Food Process Engineer. Welke kennis en skills moeten jouw toekomstige medewerkers hebben?

Dit initiatief komt voort uit de InHolland opleiding Food Commerce & Technology. Studenten van diverse opleidingen van Inholland doen kennis, skills en ervaring op die ligt op het raakvlak van onder andere voedingsmiddelentechnologie, werktuigbouw en ICT. Doel is dat de pas afgestudeerde Food Process Engineers direct inzetbaar zijn in de voedingsmiddelenindustrie en toeleverende sector zoals de machinebouw.

Om aan het profiel van de Food Process Engineer de juiste invulling te geven, inventariseert Inholland bij werkveldpartners hun belangstelling met een enquête. Daarnaast worden er enkele vragen gesteld over een eventuele interesse voor het gezamenlijk opzetten van een onderzoeksportefeuille die representatief is voor het werkveld van een Food Process Engineer.

Vul nu de enquête in!

Na analyse van de antwoorden wordt, in het eerste kwartaal van 2021, het plan verder ingevuld op basis van de resultaten.

Als je vragen hebt over de enquête of dit initiatief, neem dan contact op met Robert Daamen, Business Developer van de opleiding Food Commerce & Technology van Hogeschool Inholland op robert.daamen@inholland.nl

 

Meer nieuws

GMV
Nieuws

19/04/2021

1 minuut lezen

Aanvraagperiodes MIT 2021 van start

Met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Morgen openen de eerste aanvraagperiodes van verschillende instrumenten. Wil je als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten gericht op gezond, veilig en duurzaam voedsel? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor jou!

Lees verder
GMV
Nieuws

12/04/2021

1 minuut lezen

Resultaten 6e COVID-19 enquête GMV

De zesde uitvraag van de COVID-19 enquête is van 11 tot en met 22 maart uitgezet onder de GMV achterban. Benieuwd naar de omzetontwikkeling, liquiditeit (maatregelen) en oorzaken van de omzetverandering in onze sector? Bekijk de Infographic

Lees verder
GMV
Nieuws

06/04/2021

1 minuut lezen

Oproep voor PPS-projecten geopend

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar.

Lees verder