FNLI-jaarbijeenkomst 2021

Overige

2021, 01 november

2 minuten lezen

Op donderdag 14 oktober vond de FNLI-Jaarbijeenkomst 2021 plaats. Voor veel van de circa 200 aanwezigen een bijzondere bijeenkomst. Naast een inhoudelijk programma was er namelijk ruimte voor FNLI-leden en genodigden om elkaar na een lange periode weer eens te ontmoeten en te spreken. “Elkaar na zo’n lange tijd in levenden lijve te spreken, daar was ik echt aan toe” was een veelgehoorde reactie.

FNLI-leden werden door enkele sprekers bijgepraat over onderwerpen als voedselverspilling, ketensamenwerking in kunststof, prijsvorming in de voedselketen (onder andere de recente Agro-Nutri Monitor werd toegelicht) en hoe onze voeding er over 5 jaar uitziet of kan zien. Zowel sprekers als aanwezigen spraken over “mooie sessies met veel interacties”.

Een sterke economische positie, maar er zijn ook zorgen
Tijdens het plenaire programma nam dagvoorzitter Joep Stassen de aanwezigen mee langs de verschillende gasten en thema’s. Naar aanleiding van de gepubliceerde Monitor Levensmiddelenindustrie 2021 werd over de sterke economische positie van de levensmiddelenindustrie gesproken, maar ook over de uitdagingen waarmee levensmiddelenbedrijven momenteel worden geconfronteerd: onder andere ongebruikelijk grote kostenstijgingen en het snel oplopend personeelstekort.

Inzet op dialoog en samenwerking in de grote maatschappelijke opgaven
De levensmiddelensector is een dynamische sector die staat voor grote opgaven. “Duurzaamheid, de energietransitie, circulariteit, gezondheid, honger uitbannen: het zijn thema’s die vragen om fundamentele veranderingen. De dialoog is de beste manier om onze uitdagingen aan te gaan. Daarvoor zal de komende jaren ingezet moeten worden op samenwerking, bereikbare en betaalbare gezonde voeding via een duurzame keten.”

“Niet wachten maar doen”
Tijdens een interessant tafelgesprek gingen enkele van de FNLI-leden de dialoog aan met drie vertegenwoordigers van ‘de nieuwe generatie’ over duurzaamheid, gezondheid en het maken van bewuste keuzen door de consument. Een gedragswetenschapper, een innovator/productontwikkelaar en een vertegenwoordiger van de Jonge Klimaatbeweging daagden de tafelgasten uit. Over één ding was men het aan tafel eens: je moet niet wachten maar doen, om resultaten te boeken en te laten zien dat veranderingen ook realistisch zijn. “Om te laten zien dat we het kunnen waarmaken.”

Bron: https://www.fnli.nl/

Meer nieuws

Het Sustainable Food Initiative organiseert, samen met Universiteit Utrecht, op 11 november de inspiratiesessie ‘Inclusive Food Transition: Health, governance and circular economy’.

Lees verder
GMV
Nieuws

01/11/2021

2 minuten lezen

Matchmaking Day WUR

28 oktober 2021 werd er door de Wageningen University & Research (WUR) een Matchmaking Day Sustainability georganiseerd. Om ons aan te passen aan klimaatverandering, deze te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan te beperken, is een transitie richting een circulaire en klimaatrobuuste samenleving noodzakelijk. De ambitie staat en is door WUR vormgegeven in het kennisbasisprogramma 'Circulair en Klimaatneutraal'.

Lees verder
GMV
Nieuws

01/11/2021

1 minuut lezen

Versnellingshuis Nederland Circulair

Als bedrijf of organisatie ben je bezig met circulair ondernemen. Maar waar begin je? Waar in je productieproces zit de meeste circulaire impact? Hoe selecteer je een circulaire aanbieder? En kan je in een getal vatten hoe circulair je organisatie al is?

Lees verder