FME Cluster Agri & Food: GMV & NEVAT organiseren IPC project de Olympische sprint naar Modular Excellence

2016, 26 september

6 minuten lezen

Nederlandse machinebouwers in de agri & food sector zijn toonaangevend in de wereld, maar internationale concurrenten zitten niet stil. Daarom is het van groot strategisch belang voor de Nederlandse machinebouwers dat de snelheid en behendigheid waarmee klanten kunnen worden veroverd wordt opgeschroefd. Een belangrijk onderdeel hiervan is modulair bouwen en ontwerpen. Iedereen doet het op zijn eigen manier en op eigen snelheid. Binnen het FME Cluster Agri & Food gaan GMV en NEVAT door een 2-jarig intensief traject de kennis en kunde van de Nederlandse machinebouwers in de levensmiddelenindustrie op een substantieel hoger niveau brengen. Zo hoog dat we als Nederland toonaangevend zijn en blijven en dat levensmiddelenfabrikanten als vanzelfsprekend naar Nederland kijken als het gaat om het doen van toekomstbestendige investeringen in hun productiefaciliteiten. O.a. zal er in het IPC project aandacht zijn voor het ontwerpen en borgen van slimme, flexibele productplatforms.

De lat hoger!

 • Kun jij morgen antwoord geven op een offerte verzoek van jouw klant?
 • Hoe snel kun jij de productielijn van je klant upgraden?
 • Laat je jouw verkopers de productie aansturen?
 • Voor iedere klant een nieuw ontwerp, of voor alle klanten één configureerbaar concept?
 • (Hoe snel) kun je mee in het business model van jouw klant?
 • Wat betekent het voor jouw eigen business model als alles modulair en configureerbaar is?
 • Hoe monitor jij de business prestaties van je modulaire ontwerp?
 • Zijn er toeleveranciers die strategisch belangrijke modules (kunnen) maken die passen in jouw concept?
 • Is jouw eigen organisatie wel klaar voor modulair ontwerpen en bouwen?
 • Wat kun je leren van andere machinebouwers in andere segmenten van de levensmiddelenindustrie?

Zomaar een paar vragen die spelen bij veel machinebouwers in de levensmiddelen sector. De voordelen van een modulaire opbouw van machines zijn evident, de meeste machinebouwers zijn hier ook mee bezig.

GMV en NEVAT willen de lat gezamenlijk nog hoger leggen, we starten hiervoor binnenkort met project waarin financiering via een InnovatiePrestatieContract (IPC) voor MKB bedrijven mogelijk is. IPC is een collectief subsidie instrument voor groepen van 10-20 bedrijven. Ieder bedrijf ontvangt een eigen subsidie (max. € 25.000,- per 2 jaar) dat deels ingezet dient te worden op collectieve activiteiten in het consortium (kennisontwikkeling) of in samenwerkingsverbanden met een of enkele ondernemers in het consortium (innovatieproject). De belangrijkste projectvoorwaarden zijn te vinden in de bijlage.

 

Wat gaan we in deze ‘Olympische sprint naar Modular Excellence’ doen met de 10-20 deelnemende GMV & NEVAT ondernemers?

Sprintgroepen
Iedere 3 maanden starten we als collectieve activiteit met kleine groepen uit het consortium zgn. ‘sprintgroepen’ rondom een aantal thema’s m.b.t. modulair ontwerpen en bouwen:

 • Opties voor nieuwe business modellen
 • Mechanisch en/of elektrische implementatie
 • Wel of niet integreren in de keten (regie of geheel uitbesteed)
 • Gevolgen voor onderhoud (monitoring, KPI’s)
 • Organisatie binnen het bedrijf
 • Productmanagement bij modulair bouwen
 • Gevolgen voor de ICT infrastructuur
 • Digitalisering van de orderintake

Aan het einde van een 3 maanden periode vinden er presentaties plaats door de ‘sprintgroepen’ aan het hele consortium. En vervolgens worden er voor de volgende periode van 3 maanden weer nieuw ‘sprintgroepen’ geformeerd.

Voordeel van deze aanpak is dat in kleine groepen in korte periodes thema’s worden uitgediept. De ‘sprintgroep’ leden leren heel veel van elkaar en delen deze gezamenlijke leerpunten met de hele groep.

Innovatie mini-consortia
Los van de kennisontwikkeling via de ‘sprintgroepen’ aanpak is er ruimte om in mini-consortia innovatieprojecten op te starten. Dit om modulair ontwerpen en bouwen binnen jouw organisatie te realiseren en te borgen naar de eigen strategische doelen. Een deel van de individuele subsidie kan hiervoor worden ingezet, uiteraard betreft het geen 100{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} subsidie, dus zal er ook uit eigen middelen geïnvesteerd dienen te worden.

 

Investering
Als eigen bijdragen vragen GMV & NEVAT € 750,– per deelnemend bedrijf voor het opstellen en indienen van de collectieve IPC aanvraag. Daar staat dus een subsidie van max. € 25.000 per deelnemend bedrijf tegenover.

Voor het individuele innovatieplan binnen het IPC project dien je zelf een compact plan op te stellen. Indien gewenst kunnen we hiervoor begeleiding bieden tegen een vast tarief van € 750,– per bedrijf.

Bij goedkeuring van de IPC aanvraag zorgen GMV en NEVAT gedurende 2 jaar voor begeleiding, dit is voor de deelnemende bedrijven geheel gratis.

 

Wanneer
Voordat de aanvraag wordt ingediend zal op 28 oktober in de ochtend een kick-off bijeenkomst plaatsvinden voor de geïnteresseerde ondernemers. De aanvraag zal eind 2016 of begin 2017 worden ingediend afhankelijk van de indienperiode bij RVO.nl. Na goedkeuring zal het IPC project 2 jaar lang lopen. De beoogde start van het project is begin 2017.

 

Voorwaarden IPC project
Om in aanmerking te komen voor de subsidie InnovatiePrestatieContracten 2016, moet een IPC-project voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het IPC-project bevat minstens 10 en maximaal 20 deelnemers die niet met elkaar in een groep verbonden zijn.
 • Het IPC-project duurt maximaal 2 jaar, en de startdatum ligt op of tot maximaal 6 maanden na de indieningsdatum .
 • In de begroting van het IPC-project worden uitsluitend subsidiabele kosten opgenomen.
 • Voor iedere deelnemer wordt de begroting ingevoerd in het begrotingsformat (1 tabblad per deelnemer).
 • Alle collectieven worden in het begrotingsformat inzichtelijk gemaakt. In het tabblad ‘Collectieven’ worden alle collectieven ingevuld met alle deelnemers en bedragen (welke deelnemer neemt deel in welk collectief en voor hoeveel geld?).

 

Voorwaarden deelnemer
Als deelnemer aan een IPC-project moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent mkb-ondernemer. Voor de definitie van mkb-ondernemer sluit RVO.nl aan bij de Europese definitie van het mkb. Kleine dochters van bijvoorbeeld een groot bedrijf of van een groot buitenlands bedrijf zijn geen mkb. Om te bepalen of je als ondernemer voldoet aan de mkb-definitie kun je op een website van de Europese Commissie een mkb-toets uitvoeren.
 • Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan het IPC-project. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een holding met enkele dochters als deelnemer optreedt.
 • Je hebt niet eerder IPC-subsidie gehad. Heb je eerder IPC-subsidie ontvangen, dan moet tussen de startdatum van het eerdere project en de startdatum van het nieuwe project minimaal 3 jaar zitten.
 • Je kunt (via een penvoerder) slechts 1 IPC-aanvraag indienen.
 • Je besteedt minimaal 20{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} van de kosten aan collectieve activiteiten. Als een deelnemersplan groter is dan € 71.429, dan is minimaal € 14.286 aan collectieve activiteiten noodzakelijk.
 • Je besteedt minimaal 60{79a1d8301988f39a8c3c8f67223bbd83ba5671ad737bd97a5fd6a78f8aad5391} aan overige kosten. Als een deelnemersplan groter is dan€ 71.429, dan is minimaal € 42.857 aan overige kosten noodzakelijk.
 • Je hebt minimaal € 30.000 aan projectkosten.

 

Meer informatie
Meer weten of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met:

Maureen de Haan – projectmedewerker GMV/FME
Maureen.de.haan@fme.nl
+ 31 (0)6 27 33 16 52

Meer nieuws

Nieuws

25/06/2024

1 minuut lezen

MKB Innovatieregeling MIT 2024 open voor aanvragen

Goed nieuws voor innovatieve bedrijven! De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling is weer open voor aanvragen.

Lees verder

Op woensdag 26 juni organiseert HDN een training Good Manufacturing Practices (GMP) in de voedingsmiddelenindustrie.

Lees verder

Op donderdag 6 juni organiseert HDN, in samenwerking met Hemmink en Draka, een kennissessie over ‘hygiëne en EMC in de elektrotechniek’. Deze beide thema’s, food en EMC, hebben veel raakvlakken maar ook hun eigen, specifieke aandachtspunten.

Lees verder