Digitalisering: de kansen en bedreigingen voor Agri & Food machinebouwers

GMV

2021, 01 juni

2 minuten lezen

Duurzamer, sneller en daarbij ook vooral slimmer produceren. Digitalisering biedt veel voordelen voor Agri & Food machinebouwers om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen. Vorige week dinsdag vond een kleinschalige inspiratiesessie plaats waarin samen met een aantal GMV-leden de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de Agri & Food machinebouwers verder in kaart zijn gebracht.

Wat is digitalisering eigenlijk?

Wie het internet afstruint komt verschillende definities van het begrip digitalisering tegen. De kern is dat informatie naar een digitale vorm wordt omgezet en gebruikt kan worden in (elektronische) apparaten en machines. De term kan betrekking hebben op de informatie zelf maar ook gericht zijn op de gehele organisatie erom heen; van bedrijfsvoering tot maakproces en van impact creëren tot aan businessmodel. Digitalisering vormt een belangrijke basis van Smart Industry die een verscheidenheid aan toepassingen kent:

SWOT analyse

In onze missie naar ‘gezond, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle mensen en dieren’ is digitalisering een belangrijk onderwerp. Digitale informatie maakt het mogelijk om voedsel gezonder, lekker en zeker ook duurzamer te produceren. Welke sterktes en zwaktes brengt digitalisering met zich mee voor Agri & Food machinebouwers? En waar liggen de kansen en bedreigingen momenteel? In mei 2020 werd een eerste GMV webinar over dit onderwerp georganiseerd waarin al een aantal kansen werden uitgelicht: van simulatie voor productiescenario’s tot aan standaardisatie van werkinstructies en voorspelbaar onderhoud. Een interactieve discussie afgelopen dinsdag leidde hierop volgend tot de volgende uitkomsten:

 

Next steps  

Vanuit de GMV pijler: ‘verbindt de keten’ gaan we in het vervolg graag het gesprek aan met klanten om vooral ook de behoeftes (waarom digitalisering?) verder in kaart te brengen. Alleen samen kunnen we zorgen dat voedselproductie duurzamer wordt en dat eten gezond en lekkerder wordt. Om deze analyse verder aan te kunnen vullen zijn wij vanuit GMV altijd benieuwd naar aanvullende input en ervaringen.

 

 

Meer nieuws

Ontdek hoe handelsmissies bedrijven helpen de wereld te veroveren! Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deelname aan handelsmissies de kans vergroot dat bedrijven gaan handelen met of investeren in het bezochte land.

Lees verder
GMV
Nieuws

05/05/2024

1 minuut lezen

26 juni | GMP in de voedingsmiddelen industrie, Nieuwegein

Op woensdag 26 juni organiseert HDN een training Good Manufacturing Practices (GMP) in de voedingsmiddelenindustrie.

Lees verder

Op 18 & 19 juni 2024 zal Food Waste Free United (met belangrijke partners) de internationale conferentie 'Op weg naar halvering van voedselverspilling in Europa' organiseren bij CHV Noordkade Veghel.

Lees verder