Digitalisering: de kansen en bedreigingen voor Agri & Food machinebouwers

GMV

2021, 01 juni

2 minuten lezen

Duurzamer, sneller en daarbij ook vooral slimmer produceren. Digitalisering biedt veel voordelen voor Agri & Food machinebouwers om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen. Vorige week dinsdag vond een kleinschalige inspiratiesessie plaats waarin samen met een aantal GMV-leden de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de Agri & Food machinebouwers verder in kaart zijn gebracht.

Wat is digitalisering eigenlijk?

Wie het internet afstruint komt verschillende definities van het begrip digitalisering tegen. De kern is dat informatie naar een digitale vorm wordt omgezet en gebruikt kan worden in (elektronische) apparaten en machines. De term kan betrekking hebben op de informatie zelf maar ook gericht zijn op de gehele organisatie erom heen; van bedrijfsvoering tot maakproces en van impact creëren tot aan businessmodel. Digitalisering vormt een belangrijke basis van Smart Industry die een verscheidenheid aan toepassingen kent:

SWOT analyse

In onze missie naar ‘gezond, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle mensen en dieren’ is digitalisering een belangrijk onderwerp. Digitale informatie maakt het mogelijk om voedsel gezonder, lekker en zeker ook duurzamer te produceren. Welke sterktes en zwaktes brengt digitalisering met zich mee voor Agri & Food machinebouwers? En waar liggen de kansen en bedreigingen momenteel? In mei 2020 werd een eerste GMV webinar over dit onderwerp georganiseerd waarin al een aantal kansen werden uitgelicht: van simulatie voor productiescenario’s tot aan standaardisatie van werkinstructies en voorspelbaar onderhoud. Een interactieve discussie afgelopen dinsdag leidde hierop volgend tot de volgende uitkomsten:

 

Next steps  

Vanuit de GMV pijler: ‘verbindt de keten’ gaan we in het vervolg graag het gesprek aan met klanten om vooral ook de behoeftes (waarom digitalisering?) verder in kaart te brengen. Alleen samen kunnen we zorgen dat voedselproductie duurzamer wordt en dat eten gezond en lekkerder wordt. Om deze analyse verder aan te kunnen vullen zijn wij vanuit GMV altijd benieuwd naar aanvullende input en ervaringen.

 

 

Meer nieuws

Leden
Nieuws

02/08/2021

1 minuut lezen

Op weg naar duurzame verpakkingen

'Minder, dunner en innovatiever' dat is de aanpak van GMV-lid Syntegon als het gaat om de (voedsel) verpakkingen van morgen. Samen met verpakkingsontwerpers, materiaalspecialisten en voedselproducenten zetten zij in op een transitie naar duurzaam verpakken. Lees meer over deze aanpak

Lees verder
FME
Nieuws

30/07/2021

2 minuten lezen

Next Gen High Tech

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om de toekomstige vergroening en verdienkracht van Nederland een boost te geven. Een van de voorstellen is het ‘NxtGen Higtech’ Nationaal Groeifonds voorstel, met het thema ‘Handsfree Voedselproductie’ binnen het AgriFood programma. Sinds medio 2020 wordt al gewerkt aan dit voorstel. Na een recente positieve beoordeling en de steun van zowel ministerie van EZK als het ministerie van LNV, zijn FME, Wageningen UR, TNO, Holland HighTech en partners momenteel hard bezig met de voorbereidingen en aanpassingen voor de definitieve indiening in oktober

Lees verder
Leden
Nieuws

02/07/2021

1 minuut lezen

Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot

De wereldwijde transitie naar duurzame landbouw versnellen met de opvolger van chemisch & handmatig wieden'. Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot heeft de Weed Whacker robot ontwikkeld, een volledig autonome en mechanische onkruidverwijderaar, die de boer kan helpen op het veld.

Lees verder