De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder perspectief

Overige

2019, 31 januari

3 minuten lezen

In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Dat is een lichte groei van 0,2% ten opzichte van 2017 (€ 90,1 miljard). Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. De grootste absolute toenames in de Nederlandse landbouwexport in 2018 betreffen Japan (+ € 110 miljoen), Marokko (+ € 93 miljoen), Polen (+ € 86 miljoen), Rusland (+ € 77 miljoen) en China (+ 66 miljoen).

Minister Carola Schouten: “De exportcijfers laten opnieuw zien dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector een belangrijke speler is als het gaat om het produceren van voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Onze kennis en innovatiekracht willen we ook gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw te maken. Dat geeft een impuls aan de agro-innovatie in Nederland die onze positie op de wereldmarkt verder verbetert. En is urgent gezien de mondiale vraagstukken omtrent een groeiende voedselbehoefte enerzijds en onze verantwoordelijkheid voor landschap, biodiversiteit en klimaatverandering anderzijds.”

In het rapport staat dat de landbouwexport vorig jaar ongeveer € 45 miljard opleverde voor de Nederlandse economie: dat is de exportwaarde min de waarde van de import van goederen en diensten die nodig zijn om goederen te produceren en exporteren. Voor het overgrote deel (€ 41,5 miljard) betrof dit producten van Nederlandse makelij, een deel (€ 3,5 miljard) is afkomstig van goederen die eerst geïmporteerd zijn en na een beperkte bewerking Nederland weer verlaten. Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie eveneens miljarden euro’s op.

Landbouw gerelateerde goederen

Nederland exporteerde vorig jaar € 9,2 miljard aan landbouw gerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een groei van 3,2% ten opzichte van 2017. Ook hier zijn buurlanden Duitsland en België de grootste afnemers. Deze groei wordt volledig veroorzaakt door een toename van de uitvoer van producten van Nederlandse makelij.

Kennis en innovatie

De meest recente gegevens over research & development laten zien dat bedrijven in de agri-business in 2016 meer aan onderzoek en productontwikkelingen deden dan in 2014. De R&D-uitgaven van de agribusiness zijn gestegen, zowel in absolute zin als in het aandeel van de totale technologische innovatie-uitgaven. Waar de R&D-uitgaven van alle Nederlandse bedrijven met meer dan tien werkzame personen met bijna 11% stegen, groeiden die van bedrijven in de agribusiness met ongeveer 19% (van € 728 miljoen naar € 864 miljoen).

Kringlooplandbouw

Minister Schouten heeft vorig jaar haar visie op kringlooplandbouw uitgebracht. Die visie zal de minister deze dagen ook uitdragen tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn. WUR en CBS hebben in dat kader een drietal denkrichtingen opgesteld voor het sluiten van voer-mest kringlopen op mondiale schaal, Europese schaal en nationale schaal. Ze schetsen vervolgens de gevolgen van deze denkrichtingen voor de Nederlandse import- en exportstromen – als eerste invulling van wat kringlooplandbouw zou kunnen zijn. Zo geldt voor de mondiale denkrichting dat met mestexport de mineralenbalans binnen de huidige normen kan blijven en dat de sector de huidige productie, toegevoegde waarde en exportprestaties kan blijven realiseren.

Lees het rapport

Bron: Rijksoverheid (2019)

Meer nieuws

GMV
Nieuws

01/09/2020

2 minuten lezen

Het belang van FoodSwitch

Om de economie post-COVID-19 te stimuleren lanceert het kabinet op Prinsjesdag waarschijnlijk een nieuw initiatief: het Groeifonds. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het programma FoodSwitch dat goede kans maakt hieruit te worden gefinancierd. FoodSwitch genereert nieuw verdienvermogen uit de noodzakelijk verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie. Deze duurzaamheidsswitch biedt een unieke kans voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees verder
Leden
Nieuws

27/08/2020

2 minuten lezen

Reintjes Systems ontwikkelt automatische kratten uitvouwmachine

Een automatische kratten uitvouwmachine als arbeids- en tijdsvriendelijke oplossing voor het openvouwen van allerlei soorten kratten. Dat was het idee van Joost Reintjes, eigenaar van start-up onderneming Reintjes Systems. Eind juni 2019 startte Joost met de ontwikkeling van dit zelfbedachte plan. 1 jaar later is Reintjes Systems druk bezig met de realisatie van de eerste verkochte machine aan een gerenommeerde groenteteler.

Lees verder
Leden
Nieuws

26/08/2020

2 minuten lezen

Mki-subsidie om leren en ontwikkelen te stimuleren

Jouw medewerkers zijn de sleutel van het succes van je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Zo blijf je als werkgever aantrekkelijk en blijven jouw medewerkers voorop als de vakmensen van de toekomst. Maar leren is niet altijd makkelijk: onvoldoende tijd, te weinig capaciteit of een gebrek aan geld staat een leven lang ontwikkelen soms in de weg.

Lees verder