De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder perspectief

Overige

2019, 31 januari

3 minuten lezen

In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Dat is een lichte groei van 0,2% ten opzichte van 2017 (€ 90,1 miljard). Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. De grootste absolute toenames in de Nederlandse landbouwexport in 2018 betreffen Japan (+ € 110 miljoen), Marokko (+ € 93 miljoen), Polen (+ € 86 miljoen), Rusland (+ € 77 miljoen) en China (+ 66 miljoen).

Minister Carola Schouten: “De exportcijfers laten opnieuw zien dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector een belangrijke speler is als het gaat om het produceren van voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Onze kennis en innovatiekracht willen we ook gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw te maken. Dat geeft een impuls aan de agro-innovatie in Nederland die onze positie op de wereldmarkt verder verbetert. En is urgent gezien de mondiale vraagstukken omtrent een groeiende voedselbehoefte enerzijds en onze verantwoordelijkheid voor landschap, biodiversiteit en klimaatverandering anderzijds.”

In het rapport staat dat de landbouwexport vorig jaar ongeveer € 45 miljard opleverde voor de Nederlandse economie: dat is de exportwaarde min de waarde van de import van goederen en diensten die nodig zijn om goederen te produceren en exporteren. Voor het overgrote deel (€ 41,5 miljard) betrof dit producten van Nederlandse makelij, een deel (€ 3,5 miljard) is afkomstig van goederen die eerst geïmporteerd zijn en na een beperkte bewerking Nederland weer verlaten. Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie eveneens miljarden euro’s op.

Landbouw gerelateerde goederen

Nederland exporteerde vorig jaar € 9,2 miljard aan landbouw gerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een groei van 3,2% ten opzichte van 2017. Ook hier zijn buurlanden Duitsland en België de grootste afnemers. Deze groei wordt volledig veroorzaakt door een toename van de uitvoer van producten van Nederlandse makelij.

Kennis en innovatie

De meest recente gegevens over research & development laten zien dat bedrijven in de agri-business in 2016 meer aan onderzoek en productontwikkelingen deden dan in 2014. De R&D-uitgaven van de agribusiness zijn gestegen, zowel in absolute zin als in het aandeel van de totale technologische innovatie-uitgaven. Waar de R&D-uitgaven van alle Nederlandse bedrijven met meer dan tien werkzame personen met bijna 11% stegen, groeiden die van bedrijven in de agribusiness met ongeveer 19% (van € 728 miljoen naar € 864 miljoen).

Kringlooplandbouw

Minister Schouten heeft vorig jaar haar visie op kringlooplandbouw uitgebracht. Die visie zal de minister deze dagen ook uitdragen tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn. WUR en CBS hebben in dat kader een drietal denkrichtingen opgesteld voor het sluiten van voer-mest kringlopen op mondiale schaal, Europese schaal en nationale schaal. Ze schetsen vervolgens de gevolgen van deze denkrichtingen voor de Nederlandse import- en exportstromen – als eerste invulling van wat kringlooplandbouw zou kunnen zijn. Zo geldt voor de mondiale denkrichting dat met mestexport de mineralenbalans binnen de huidige normen kan blijven en dat de sector de huidige productie, toegevoegde waarde en exportprestaties kan blijven realiseren.

Lees het rapport

Bron: Rijksoverheid (2019)

Meer nieuws

FME
Nieuws

30/07/2021

2 minuten lezen

Next Gen High Tech

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om de toekomstige vergroening en verdienkracht van Nederland een boost te geven. Een van de voorstellen is het ‘NxtGen Higtech’ Nationaal Groeifonds voorstel, met het thema ‘Handsfree Voedselproductie’ binnen het AgriFood programma. Sinds medio 2020 wordt al gewerkt aan dit voorstel. Na een recente positieve beoordeling en de steun van zowel ministerie van EZK als het ministerie van LNV, zijn FME, Wageningen UR, TNO, Holland HighTech en partners momenteel hard bezig met de voorbereidingen en aanpassingen voor de definitieve indiening in oktober

Lees verder
Leden
Nieuws

02/07/2021

1 minuut lezen

Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot

De wereldwijde transitie naar duurzame landbouw versnellen met de opvolger van chemisch & handmatig wieden'. Nieuw GMV start-up lid Odd.Bot heeft de Weed Whacker robot ontwikkeld, een volledig autonome en mechanische onkruidverwijderaar, die de boer kan helpen op het veld.

Lees verder

De Topsector Agri Food en FME ondersteunen Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn in de Agri Food sector. Door het ontwikkelen van NL Smart Farming special wordt de Nederlandse kennis en kunde internationaal op de kaart gezet. Mag jouw oplossing niet ontbreken? Lever dan jouw bedrijfsprofiel aan.

Lees verder