Om de business kansen voor Agri & Food-technologie in de VS in kaart te brengen, nam FME/GMV eind maart deel aan de AgTech Innovatiemissie naar Californië. De bezoeken aan kennisinstellingen, innovatiecentra, aardbeientelers en een wijngaard waren een bron van inspiratie. Wat vooral opviel: een paar jaar geleden was de beschikbaarheid van water het grote thema in Californië, nu is alles gericht op het reduceren van arbeid in de hele agri & food-keten. Niet alleen vanwege het toenemende tekort aan arbeidskrachten maar ook omdat de loonkosten stijgen. Robotiseren en automatiseren is een must, anders komt de $ 82 miljard jaarlijkse land- en tuinbouwomzet van alleen al de staat Californië enorm in gevaar.

staand_innovatiemissie_2.jpgDit biedt Nederlandse technologiebedrijven veel kansen, vooral rond de thema’s indoorfarming, tuinbouw, robotica en ICT. Marcel Zevenbergen van Holst Centre en deelnemer aan de missie: “De grootste kansen ontstaan rondom de circulaire economie, grondstof- en watergebruik en het verminderen van de afvalstromen. Daarnaast natuurlijk ook het verder optimaliseren van de supply chain en voorkomen van voedselverliezen.”

Via vervolgafspraken met Californische partners gaat FME deze kansen de komende maanden uitwerken en concretiseren, samen met lidbedrijven en ICT-partners. Marcel Pothof van Itelligence: “Samenwerking is cruciaal om de kansen te kunnen verzilveren. De efficieny moet gehaald worden uit de integratie en daar draagt alles aan bij. De markt gaat de komende twintig jaar met 70 tot 100% groeien, dus er is voor iedereen genoeg. Laten we individuele belangen opzij zetten en grootschalig gaan samenwerken, daar komen de beste projecten uit voort.” FME gaat die samenwerking faciliteren door de juiste partijen bij elkaar te brengen. Pothof: “Hier ontbreekt het vooralsnog aan waardoor die grootschaligheid niet tot stand komt. Als je Californië vergelijkt met Nederland dan zijn wij voor een erg klein land zo gefragmenteerd terwijl we qua kennis  zo ver voorlopen. Zonde van de mogelijkheden die we hebben.” Marcel Zevenbergen: “FME kan hier een rol vervullen als bruggenbouwer en ervoor zorgen dat stakeholders uit verschillende bedrijfstakken elkaar kunnen vinden en matchen met elkaar!”

Interesse of wil je verder op de hoogte blijven? Laat het ons dan weten.