19 augustus: Boomgaard bijeenkomst als vervolg op succesvolle rondetafel hardfruitteelt

2015, 27 juli

4 minuten lezen

AppelsOp 5 juni hebben NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie), het FME Cluster Agri & Food (Technologische Industrie) en Fedecom (Landbouw & Groentetechniek) een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd. Conclusie van die succesvolle bijeenkomst was dat de fruitteeltsector samen met techniekbedrijven wil werken aan projecten gericht op (1) automatisering & digitalisering in en rond de boomgaard en (2) op verdere automatisering van sorteren en verpakken.

Op 19 augustus is een vervolgbijeenkomst bij Slabbekoorn Fruit in Kapelle in de boomgaard. Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor de deelnemers bij de bijeenkomst van 5 juni. We willen echter een beperkt aantal technologie bedrijven die deze bijeenkomst hebben gemist de gelegenheid bieden om de bijeenkomst op 19 augustus bij te wonen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Marcel van Haren (Manager FME Cluster Agri & Food), tel. 079-3531273.

Terugblik 5 juni:
Tijdens de bijeenkomst op 5 juni zijn de volgende punten benoemd

1. Boomgaard
• Big Data. Managementinformatie voor de fruitteler, wat is nodig, welke sensortechniek is hiervoor al beschikbaar en wat zou nog ontwikkeld moeten worden.
• Werken aan geautomatiseerd precisie spuiten met behulp van de allernieuwste meettechnieken (Hightech Sensing, ook Vision) met meettechnieken voor bodem, mineralen, vocht en gewas) en deze meetgegevens koppelen aan informatie over productie en arbeid t.b.v. managementinformatie en tracking en tracing.
• O.b.v. de kennis en ervaring opgedaan uit Big Data en geautomatiseerd precisie spuiten kunnen volgende stappen gezet worden met het ontwikkelen van robot snoeien, dunnen en uiteindelijk plukken en wellicht (gedeeltelijk) voorsorteren in de boomgaard.
• Overwogen kan worden naast het ontwikkelen van bovenstaande projecten een haalbaarheidsstudie te doen naar het bouwen van een (eventueel door een operator bediende) snoeirobot op een multifunctioneel zelfrijdend platform.

2. Sorteren en verpakken:
• Werken aan volledig geautomatiseerd sorteren & verpakken rekening houdend met in- en uitwendige kwaliteit.

Tevens is afgesproken dat er een vervolgbijeenkomst zou worden georganiseerd in de boomgaard.

Wat is er gebeurt tussen 5 juni en vandaag:
De drie genoemde partijen hebben contact gezocht met Tuinbouw Digitaal
Tuinbouw Digitaal is gekoppeld aan de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en onderzoekt, informeert en ondersteunt organisaties met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Vanuit Tuinbouw Digitaal is inmiddels de intentie uitgesproken om samen met de fruitteeltsector onderzoek te doen naar de stand der techniek door vertaalt naar de mogelijkheden in de Fruitteelt. Aanvullend brengt FME in kaart welke techniekbedrijven een actieve rol willen en kunnen spelen in verdere digitalisering en automatisering in de fruitteelt.

Het vervolg:
Op 5 juni hebben we een eerste verkenning gehouden ten aanzien van de wensen die in de fruitteeltsector leven.
Als vervolg op deze bijeenkomst organiseren de genoemde partners samen met Tuinbouw Digitaal een eerste vervolgbijeenkomst waarbij de focus ligt op de wensen ten aanzien van managementinformatie, geautomatiseerd spuiten met behulp van High Tech Sensing en automatisering in de boomgaard.
Een vervolgdiscussie op het volautomatisch verpakken en sorteren volgt wellicht op een later tijdstip.

Graag nodigen wij je uit voor de vervolgbijeenkomst op:

woensdag 19 augustus 2015 (aanvang 13.00)
in de boomgaard van Slabbekoorn Fruit te Kapelle

Programma:
13.00 uur Ontvangst bij Slabbekoorn Fruit
Opening en rondleiding onder leiding van Martijn Slabbekoorn
Slabbekoorn Fruit is een bedrijf met al meer dan een eeuw ervaring in de Fruitteelt. De boomgaard bestaat uit 17 hectare peer en 14,5 hectare appel. Mede-eigenaar Martijn Slabbekoorn laat u zien hoe de processen in zijn bedrijf lopen, welke informatie hij nodig heeft om zijn bedrijf optimaal te managen, en wat er op dit moment geautomatiseerd is. Daarnaast vertelt hij u wat zijn wensenlijst is als het gaat om: automatiseren en verbeteren van managementinformatie, en automatisering van teelt en oogst handelingen.

14:00 uur Discussie waarin we antwoord willen krijgen op de navolgende vragen:
• Welke managementinformatie is nodig voor optimalisering van het fruitteeltbedrijf
• Welke wensen heeft de fruitteelt als het gaat over geautomatiseerd spuiten m.b.v. High Tech Sensing
• Welke eerste stappen kunnen / moeten gezet worden in het automatiseren van arbeid
• Waar het makkelijkste winst te behalen is voor de fruitteelt i.r.t. automatisering en digitalisering

Als we de wensen preciezer in beeld hebben gaan we benoemen:
• Wat er al (bijna) is en waar is onderzoek dan wel ontwikkeling voor nodig.
• Welke vragen in de komende maanden beantwoord moeten worden
• Welke volgende stappen we gaan zetten waaronder het vormen van een werkgroep die samen met FME / NFO en Tuinbouw Digitaal dit project verder gaat concretiseren.

16.00 uur Conclusies en samenvatting vervolgafspraken

16.30 uur Einde bijeenkomst

Meer nieuws

GMV
Nieuws

01/09/2020

2 minuten lezen

Het belang van FoodSwitch

Om de economie post-COVID-19 te stimuleren lanceert het kabinet op Prinsjesdag waarschijnlijk een nieuw initiatief: het Groeifonds. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het programma FoodSwitch dat goede kans maakt hieruit te worden gefinancierd. FoodSwitch genereert nieuw verdienvermogen uit de noodzakelijk verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie. Deze duurzaamheidsswitch biedt een unieke kans voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees verder
Leden
Nieuws

27/08/2020

2 minuten lezen

Reintjes Systems ontwikkelt automatische kratten uitvouwmachine

Een automatische kratten uitvouwmachine als arbeids- en tijdsvriendelijke oplossing voor het openvouwen van allerlei soorten kratten. Dat was het idee van Joost Reintjes, eigenaar van start-up onderneming Reintjes Systems. Eind juni 2019 startte Joost met de ontwikkeling van dit zelfbedachte plan. 1 jaar later is Reintjes Systems druk bezig met de realisatie van de eerste verkochte machine aan een gerenommeerde groenteteler.

Lees verder
Leden
Nieuws

26/08/2020

2 minuten lezen

Mki-subsidie om leren en ontwikkelen te stimuleren

Jouw medewerkers zijn de sleutel van het succes van je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Zo blijf je als werkgever aantrekkelijk en blijven jouw medewerkers voorop als de vakmensen van de toekomst. Maar leren is niet altijd makkelijk: onvoldoende tijd, te weinig capaciteit of een gebrek aan geld staat een leven lang ontwikkelen soms in de weg.

Lees verder