Fieldlab Fortissimo meets SAMEN

20-05-2021

Online

Het afgelopen jaar zijn asset-owners, OEM’ers en serviceproviders (GMV-leden) actief in de Agri & Food sector binnen Fieldlab Fortissimo samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van belangrijke innovatie maintenance vraagstukken. Op 20 mei wordt vanuit World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME een kijkje in de keuken georganiseerd bij Fieldlab SAMEN.

Fieldlab SAMEN

SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes is doorgevoerd.

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Vanuit een consortium van multinationals, MKB bedrijven, overheids- en kennisinstellingen wordt samengewerkt aan verschillende kennisproducten. Dit varieert van een waardecalculator waarmee objectief de potentiële waarde van Smart Maintenance vastgesteld moet kunnen worden, tot aan een scan waarmee het adoptievermogen van een organisatie en haar mensen in beeld wordt gebracht.

De 22 kennisproducten moeten de 22 drempels wegnemen die worden ervaren bij het rendabel doorvoeren van Smart Maintenance in de keten van AO, SP en OEM’rs. De kennisproducten worden niet alleen ontwikkeld in het Fieldlab, maar ook gevalideerd. In dat kader staat het Fieldlab altijd open voor nieuwe deelnemers waar de kennisproducten gevalideerd kunnen worden. Zowel bij MKB bedrijven als bij grote bedrijven.

Opzet

Binnen Fortissimo staan ook technische (IT) als sociale thema’s (human capital) op de agenda gelinkt aan nieuwe businessmodellen. Wat kunnen we leren van deze aanpak en de ontwikkelde kennisproducten? En kunnen deze ontwikkelde kennisproducten ook breder worden toegepast in de Agri & Food sector? Tijdens deze online sessie draait het om het delen van kennis- en ervaringen voor het verder vooruit helpen van smart maintenance in de Agri & Food sector. GMV-leden zijn ook van harte welkom om hier bij aan te haken.

Concept programma:

  • Opening World Class Maintenance
  • Presentatie Fieldlab SAMEN – projectcoördinator Johan Treur
  • Interactieve deel: welke drempels ervaren we om Smart Maintenance toepassingen sneller door te voeren?
  • Afsluiting

Meld je nu aan!

Meer uit agenda

Agenda

17-06-2024

Fruit Tech Campus, Oudenhof 40, 4191 NW Geldermalsen

GMV Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, exclusief voor GMV-leden.

Lees verder
Agenda

06-11-2024

Kas Meeting Eventlocatie, Woerden

Save The Date | Food Systems Safety Day 6 november 2024

Hét evenement voor machinebouwers in de foodindustrie op het gebied van hygiëne, (voedsel-)veiligheid en regelgeving!

Lees verder
Agenda

16-05-2024

Metro City Kitchen, Jaarbeursplein Utrecht

Ontbijtbijeenkomst World Expo 2025: alternatieve eiwitten en gezonde voeding

Bent u geïnteresseerd in handel, innovatie of kennisuitwisseling met Japan? Kom dan naar de informatieve bijeenkomst op donderdag 16 mei van 8.30 - 11.00 uur in Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats bij Metro City Kitchen, Jaarbeursplein Utrecht. Tijdens de bijeenkomst worden onder andere de resultaten van de marktstudie in Japan op de thema’s alternatieve eiwitten en gezonde voeding gepresenteerd.

Lees verder