Fieldlab Fortissimo meets SAMEN

20-05-2021

Online

Het afgelopen jaar zijn asset-owners, OEM’ers en serviceproviders (GMV-leden) actief in de Agri & Food sector binnen Fieldlab Fortissimo samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van belangrijke innovatie maintenance vraagstukken. Op 20 mei wordt vanuit World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME een kijkje in de keuken georganiseerd bij Fieldlab SAMEN.

Fieldlab SAMEN

SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes is doorgevoerd.

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Vanuit een consortium van multinationals, MKB bedrijven, overheids- en kennisinstellingen wordt samengewerkt aan verschillende kennisproducten. Dit varieert van een waardecalculator waarmee objectief de potentiële waarde van Smart Maintenance vastgesteld moet kunnen worden, tot aan een scan waarmee het adoptievermogen van een organisatie en haar mensen in beeld wordt gebracht.

De 22 kennisproducten moeten de 22 drempels wegnemen die worden ervaren bij het rendabel doorvoeren van Smart Maintenance in de keten van AO, SP en OEM’rs. De kennisproducten worden niet alleen ontwikkeld in het Fieldlab, maar ook gevalideerd. In dat kader staat het Fieldlab altijd open voor nieuwe deelnemers waar de kennisproducten gevalideerd kunnen worden. Zowel bij MKB bedrijven als bij grote bedrijven.

Opzet

Binnen Fortissimo staan ook technische (IT) als sociale thema’s (human capital) op de agenda gelinkt aan nieuwe businessmodellen. Wat kunnen we leren van deze aanpak en de ontwikkelde kennisproducten? En kunnen deze ontwikkelde kennisproducten ook breder worden toegepast in de Agri & Food sector? Tijdens deze online sessie draait het om het delen van kennis- en ervaringen voor het verder vooruit helpen van smart maintenance in de Agri & Food sector. GMV-leden zijn ook van harte welkom om hier bij aan te haken.

Concept programma:

  • Opening World Class Maintenance
  • Presentatie Fieldlab SAMEN – projectcoördinator Johan Treur
  • Interactieve deel: welke drempels ervaren we om Smart Maintenance toepassingen sneller door te voeren?
  • Afsluiting

Meld je nu aan!

Meer uit agenda

Agenda

28-10-2021

30-10-2021

Addis Ababa, Ethiopia

African Livestock Exhibition & Congress (ALEC)

De ALEC wordt voor de zesde keer gehouden in Addis Abeba en heeft als doel de verschillende hiaten in de vee-waardeketen te overbruggen, door talrijke bezoekers en exposanten van over de hele wereld aan te trekken om zaken te doen in Ethiopië en in de omliggende landen. De ALEC in Addis is een belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van de veesector in Oost-Afrika en in Ethiopië, het land met de grootste veestapel van Afrika. Ben jij actief in de zuivel industrie en is Ethiopië een interessante markt?

Lees verder
Agenda

29-09-2021

QING - Westervoortsedijk 73 LB3 Arnhem

Ketensamenwerking in de voedselverwerkende industrie

De variëteit in voedselproductie neemt alleen maar toe. High-Mix Low-Volume (HMLV) productie in combinatie met het zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en kwaliteitsbeheer zorgt voor een toenemende complexiteit in de voedselindustrie. Hoe creëren we passende beschikbare oplossingen om aan de toekomstige voedselvraag te kunnen voldoen? Dit vraagt om ontwikkeling en samenwerking met de klant en verbinding met de rest van de keten. GMV organiseert een inspiratiesessie met en bij QING. Klaas Fuite van de innovatieve bakkerij Fuite deelt zijn aanpak.

Lees verder
Agenda

12-07-2021

Online

Food webinar: kansen in de VS

Een informatief webinar over marktkansen in de voedingssector in de VS in het algemeen en Ohio in het bijzonder, inclusief B2B-matchmakingmogelijkheden met kopers en distributeurs.

Lees verder