Fieldlab Fortissimo meets SAMEN

20-05-2021

Online

Het afgelopen jaar zijn asset-owners, OEM’ers en serviceproviders (GMV-leden) actief in de Agri & Food sector binnen Fieldlab Fortissimo samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van belangrijke innovatie maintenance vraagstukken. Op 20 mei wordt vanuit World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME een kijkje in de keuken georganiseerd bij Fieldlab SAMEN.

Fieldlab SAMEN

SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes is doorgevoerd.

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Vanuit een consortium van multinationals, MKB bedrijven, overheids- en kennisinstellingen wordt samengewerkt aan verschillende kennisproducten. Dit varieert van een waardecalculator waarmee objectief de potentiële waarde van Smart Maintenance vastgesteld moet kunnen worden, tot aan een scan waarmee het adoptievermogen van een organisatie en haar mensen in beeld wordt gebracht.

De 22 kennisproducten moeten de 22 drempels wegnemen die worden ervaren bij het rendabel doorvoeren van Smart Maintenance in de keten van AO, SP en OEM’rs. De kennisproducten worden niet alleen ontwikkeld in het Fieldlab, maar ook gevalideerd. In dat kader staat het Fieldlab altijd open voor nieuwe deelnemers waar de kennisproducten gevalideerd kunnen worden. Zowel bij MKB bedrijven als bij grote bedrijven.

Opzet

Binnen Fortissimo staan ook technische (IT) als sociale thema’s (human capital) op de agenda gelinkt aan nieuwe businessmodellen. Wat kunnen we leren van deze aanpak en de ontwikkelde kennisproducten? En kunnen deze ontwikkelde kennisproducten ook breder worden toegepast in de Agri & Food sector? Tijdens deze online sessie draait het om het delen van kennis- en ervaringen voor het verder vooruit helpen van smart maintenance in de Agri & Food sector. GMV-leden zijn ook van harte welkom om hier bij aan te haken.

Concept programma:

  • Opening World Class Maintenance
  • Presentatie Fieldlab SAMEN – projectcoördinator Johan Treur
  • Interactieve deel: welke drempels ervaren we om Smart Maintenance toepassingen sneller door te voeren?
  • Afsluiting

Meld je nu aan!

Meer uit agenda

Tijdens de Solids Rotterdam gaan FME-GMV, One Planet Research Center & Siemens in gesprek over de `Digital Food Factory of the Future’. Wat kan de sector verwachten en waar moeten gebruikers wat mee? Tijdens de sessie wordt gesproken over de toekomstvisie, huidige ontwikkelingen en vervolgens de technische mogelijkheden op het gebied van digitalisering.

Lees verder
Agenda

23-06-2021

Webinar

5G en de ‘Future of Farming’

Webinar over de digitalisering en de inzet van nieuwe technologie voor toekomstbestendige stallen en een duurzame veehouderij.

Lees verder

Sinds mei 2019 is in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld operationeel. Duizenden mensen uit de hele wereld zijn inmiddels een kijkje komen nemen. Floating Farm produceert gezond voedsel op het water, in steden, dichtbij de consument. Op een duurzame, innovatieve, transparante manier met dierenwelzijn als topprioriteit. Breng de boerderij terug in de stad als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie. FME organiseert een TechTalk in samenwerking met de Floating Farm en ProFloating

Lees verder