Waarom (g) een smart food factory?

19-11-2020

De levensmiddelenfabriek digitaliseert en wordt steeds slimmer. Alles staat in verbinding met elkaar, om transparantie, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid te kunnen garanderen in ons voedselsysteem. Robots nemen repeterende (productie)taken over. Analyses, data- en informatieverzameling en kwaliteitscontrole worden routinetaken uitgevoerd door slimme sensoren en ICT. De rol van de mens in een smart factory verandert en verschuift naar terreinen waarop het menselijk brein echt het verschil kan maken. De fabriek en het machinepark worden bovendien een integraal onderdeel van de gehele voedselketen, van boer tot consument.  

Deze werkelijkheid creëert nieuwe mogelijkheden en vraagstukken. Wat is er nodig om de slimme levensmiddelenfabriek van de toekomst te kunnen realiseren?  

Roadmapping 

One Planet, WUR en FME/GMV slaan de handen in één om samen met het bedrijfsleven een langer termijn doel neer te zetten gericht op de levensmiddelenfabriek van de toekomst en daarbij de benodigde stappen in kaart te brengen. Met als doel nieuwe duurzame verdienkracht voor het Nederlandse bedrijfsleven door middel vaconcrete samenwerkingsprojecten.  

Eerste roundtable bijeenkomst

Als onderdeel van dit proces wordt op donderdag 19 november van 15.00 tot 17.00 uur de eerste online workshop georganiseerd voor voedselproducenten, technologie ontwikkelaars en serviceproviders die al actief aan de slag zijn met digitalisering. De doelstelling van deze interactieve meeting is om de drijfveren en barrières richting de ontwikkeling van een smart food factory in beeld te krijgen met elkaar. 

Programma 

  • Opening & kennismaking  
  • Introductie (FME, One Planet Research Centre) 
  • Presentatie voorbeeld case (AxiansWheyco Netherlands) 
  • Waarom (g) een smart food factory? – brainstorm drijfveren & barrières 
  • Wrap-up & afsluiting  

Meld je nu aan! 

 

Meer uit agenda

Agenda

20-05-2021

Online

Fieldlab Fortissimo meets SAMEN

Het afgelopen jaar zijn asset-owners, OEM'ers en serviceproviders (GMV-leden) actief in de Agri & Food sector binnen Fieldlab Fortissimo samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van belangrijke innovatie maintenance vraagstukken. Hoe voer je rendabel Smart Maintenance toe? Op 20 mei wordt vanuit World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME een kijkje in de keuken georganiseerd bij Fieldlab SAMEN.

Lees verder

FME, FEDET en ENVAQUA organiseren een online TechTalk van 10.00 tot 12.00uur rondom de fascinerende en potentieel disruptieve plasmatechnologie. In de Agri & Food sector heeft deze technologie potentie voor toepassing.

Lees verder

Beter, efficiënter en vooral ook slimmer produceren. Digitalisering biedt veel voordelen voor Agri & Food machinebouwers om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen. Hoe maak je digitalisering mogelijk binnen je bedrijf en wat zijn de risico's waar je op moet letten? GMV organiseert een kleinschalige roundtable bij WP Haton

Lees verder