Kick-off Fieldlab Fortissimo

08-02-2021

Online

Binnen de Agri & Food sector liggen volop innovatiekansen rondom digitalisering, remote services en het optimaliseren van operatie en onderhoud van productielijnen en machines (assets). In Nederland is de gehele voedselketen sterk vertegenwoordigd. De coronacrisis en het minder gemakkelijk reizen heeft het belang van smart maintenance nog extra benadrukt. Via samenwerking vanuit de zogenoemde ‘klassieke onderhoudsdriehoek’ van asset-owner, original equipment manufacturer (OEM) en serviceprovider kunnen innovatiekansen worden verzilverd. Praktijkgerichte innovatie samenwerking maakt verbeteringen mogelijk maken op het gebied van:

  • Reduceren van non-conformance kosten
  • Bereiken van zero- waste (voorkomen van energie- & voedselverspilling)
  • Verbeteren van de Nederlandse concurrentiepositie
  • Beter benutten van humans resources door (samen)werken op afstand
  • Toepassing van Smart Maintenance technologieën als big data, IoT en VR/AR

Open-innovatie project

De afgelopen maanden zijn samenwerkingsideeën ontstaan en vormgegeven vanuit verschillende ‘driehoekspartijen’ om deze verbeteringen mogelijk te maken. Tijdens deze Fortissimo kick-off bijeenkomst zullen deze ideeën en de beoogde kennisproducten aanbod komen en definiëren we samen de vervolgstappen binnen dit open-innovatie project.

De kick-off bijeenkomst is bedoeld voor genodigden. Ook graag deelnemen? Neem contact op met projectleider Maureen de Haan.

 

Fortissimo is een initiatief van World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME

 

Meer uit agenda

Agenda

20-05-2021

Online

Fieldlab Fortissimo meets SAMEN

Het afgelopen jaar zijn asset-owners, OEM'ers en serviceproviders (GMV-leden) actief in de Agri & Food sector binnen Fieldlab Fortissimo samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van belangrijke innovatie maintenance vraagstukken. Hoe voer je rendabel Smart Maintenance toe? Op 20 mei wordt vanuit World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME een kijkje in de keuken georganiseerd bij Fieldlab SAMEN.

Lees verder

FME, FEDET en ENVAQUA organiseren een online TechTalk van 10.00 tot 12.00uur rondom de fascinerende en potentieel disruptieve plasmatechnologie. In de Agri & Food sector heeft deze technologie potentie voor toepassing.

Lees verder

Beter, efficiënter en vooral ook slimmer produceren. Digitalisering biedt veel voordelen voor Agri & Food machinebouwers om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen. Hoe maak je digitalisering mogelijk binnen je bedrijf en wat zijn de risico's waar je op moet letten? GMV organiseert een kleinschalige roundtable bij WP Haton

Lees verder