Kick-off Fieldlab Fortissimo

08-02-2021

Online

Binnen de Agri & Food sector liggen volop innovatiekansen rondom digitalisering, remote services en het optimaliseren van operatie en onderhoud van productielijnen en machines (assets). In Nederland is de gehele voedselketen sterk vertegenwoordigd. De coronacrisis en het minder gemakkelijk reizen heeft het belang van smart maintenance nog extra benadrukt. Via samenwerking vanuit de zogenoemde ‘klassieke onderhoudsdriehoek’ van asset-owner, original equipment manufacturer (OEM) en serviceprovider kunnen innovatiekansen worden verzilverd. Praktijkgerichte innovatie samenwerking maakt verbeteringen mogelijk maken op het gebied van:

  • Reduceren van non-conformance kosten
  • Bereiken van zero- waste (voorkomen van energie- & voedselverspilling)
  • Verbeteren van de Nederlandse concurrentiepositie
  • Beter benutten van humans resources door (samen)werken op afstand
  • Toepassing van Smart Maintenance technologieën als big data, IoT en VR/AR

Open-innovatie project

De afgelopen maanden zijn samenwerkingsideeën ontstaan en vormgegeven vanuit verschillende ‘driehoekspartijen’ om deze verbeteringen mogelijk te maken. Tijdens deze Fortissimo kick-off bijeenkomst zullen deze ideeën en de beoogde kennisproducten aanbod komen en definiëren we samen de vervolgstappen binnen dit open-innovatie project.

De kick-off bijeenkomst is bedoeld voor genodigden. Ook graag deelnemen? Neem contact op met projectleider Maureen de Haan.

 

Fortissimo is een initiatief van World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME

 

Meer uit agenda

Agenda

11-02-2021

Digitaal - via Teams

GMV werkgroep sessie: ‘verduurzaamt de sector’ 

Vanuit onze nieuwe missie: 'gezond, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle mensen en dieren' en onze drie strategische pijlers start GMV met kleinschalige inhoudelijke werkgroep sessies. Deze online sessies zijn speciaal voor experts van GMV-leden en zijn bedoelt om de benodigde acties op sector (collectief) niveau verder te definiëren en tegelijkertijd onze leden te inspireren met inzichten van branchegenoten gericht op relevante thema’s. 'Verduurzaamt de sector' is één van de topics.

Lees verder
Agenda

02-02-2021

Digitaal - via Teams

GMV werkgroep sessie: ‘verbindt de keten’ 

Vanuit onze nieuwe missie: 'gezond, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle mensen en dieren' en onze drie strategische pijlers start GMV met kleinschalige inhoudelijke werkgroep sessies. Deze online sessies zijn speciaal voor experts van GMV-leden en zijn bedoelt om de benodigde acties op sector (collectief) niveau verder te definiëren en tegelijkertijd onze leden te inspireren met inzichten van branchegenoten gericht op relevante thema’s. 'Verbindt de keten' is één van de topics.

Lees verder
Agenda

28-01-2021

Digitaal - via Teams

GMV werkgroep sessie: ‘gewaardeerd werkgeverschap’

Vanuit onze nieuwe missie: ‘gezond, lekker en duurzaam geproduceerd voedsel voor alle mensen en dieren’ en onze drie strategische pijlers start GMV met kleinschalige inhoudelijke werkgroep sessies. Deze online sessies zijn speciaal voor experts van GMV-leden en zijn bedoelt om de benodigde acties op sector (collectief) niveau verder te definiëren en tegelijkertijd onze leden te inspireren met inzichten van branchegenoten gericht op relevante thema’s. 'Gewaardeerd werkgeverschap' is één van de topics

Lees verder