Verduurzaming: greenwashing of game changing?

Blogpost door: Maureen de Haan

op 01 juli, 2021

Is het nieuwe EU akkoord om de landbouw te vergroenen greenwashing of game changing? Afgelopen week sloten EU-lidstaten een akkoord over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met kritische reacties tot gevolg. ‘Onduidelijkheid over de ecoregelingen’, ‘de eisen voor vergroening zijn veel te laag’ tot aan ‘boeren moeten meer doen met minder geld’.  In het recent gepubliceerde artikel van de NRC worden een aantal kritiekpunten aangehaald.  7 juli staat er weer een boerenprotest gepland en tegelijkertijd neemt de maatschappelijke druk om onze agri & food sector snel te verduurzamen toe. Daarmee lijken de contrasten alleen maar groter te worden.

Dat transformatie ingewikkeld is en het belangen op verschillende manieren raakt zie ik ook terug in de discussies die ik voer met leden en andere stakeholders. Sinds vorig jaar is ‘verduurzaamt de sector’ één van de focus pijlers van de GMV. Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering stond het thema duurzaamheid op de agenda. Tijdens de presentatie van Sustainalize bleek dat (inter)nationale wetgeving een steeds grotere rol gaat spelen op dit vlak. Zoals we nu ook terugzien in het nieuwe landbouw beleid.

Vanuit de Agri & Food machinebouw wordt en kan verder op verschillende manieren invulling worden gegeven aan het thema verduurzaming. Van het ontwikkelen van nieuwe technologie en machines om voedselproductie te verduurzamen en grondstoffen verlies tegen te gaan tot aan het energieverbruik verminderen tijdens de levensduur van machines en installaties en het optimaliseren van eigen productieprocessen. Duurzaamheid kan daarbij interessant zijn in het kader van kostenbesparing, het aantrekken van een nieuwe generatie personeel en zeker ook nieuwe businesskansen bieden. Zo voorspelt een recent rapport van de Rabobank dat de Europese markt voor vleesvervangers in 2035 is verachtvoudigd. Technologie is daarvoor een belangrijke enabler.

Dat het pad nog niet helemaal is uitgestippeld en dat er meerdere wegen naar Rome lijden lijkt mij logisch. Ambitie is belangrijk maar uiteindelijk moeten we stappen gaan zetten, experimenteren en vooral ook met elkaar in dialoog blijven over wat zowel niet als wel werkt. Met greenwashing schieten wij uiteindelijk niks op. Met actie en ook met meer nuances in de discussies slagen we er hopelijk samen in om naast lekker en gezond ook duurzaam geproduceerd voedsel voor mens en dier te produceren in de toekomst.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Blog

01/06/2021

2 minuten lezen

Samenwerken voor snellere verduurzaming

'Foodsector verduurzaamt te langzaam, ondanks ambitie' luidde de kop van een artikel in EVMI gepubliceerd op 25 mei. De foodsector moet sneller verduurzamen om de ambities uit het Klimaatakkoord voor een lagere CO2-productie waar te kunnen maken blijkt uit een onderzoek van consultancybureau P2. Wat is er nodig om de ambitie wel te kunnen waarmaken? Hoe zetten we samen de stap naar verduurzaming? 

Lees verder

Consumenten willen duurzamer en gezonder eten. En er moeten in de nabije toekomst 10 miljard mensen op de aardbol gevoed worden. Producenten in de agro en food spelen erop in, de foodtransitie is gaande. Dat biedt kansen voor machinebouwers. Hebben die er genoeg oog voor? GMV-bestuurslid René Smulders en andere experts uit de sector lichten de rol van voedselsystemen en technologie toe in transitie naar het voedselsysteem van de toekomst.

Lees verder

Nederland is nu wereldwijd bekend om zijn efficiënte voedselproductie, maar zal de volgende generatie deze trots ook nog kunnen ervaren? Er zijn in de Nederlandse historie genoeg voorbeelden van iets waarmee we groot en bekend waren, maar waar we die positie vandaag de dag allang verloren zijn. Denk aan wind- en zonne-energie. Technologisch lag de basis in Nederland en was er een veelbelovende industrie aan het ontstaan. Doordat we niet goed hebben doorgepakt, hebben we deze positie vrij snel verloren aan landen als Denemarken en China. Niemand denkt tegenwoordig nog aan Nederland als ze zonnepanelen of windmolens willen kopen.

Lees verder