Samenwerken voor snellere verduurzaming

Blogpost door: Maureen de Haan

op 01 juni, 2021

‘Foodsector verduurzaamt te langzaam, ondanks ambitie’ luidde de kop van een artikel in EVMI gepubliceerd op 25 mei. De foodsector moet sneller verduurzamen om de ambities uit het Klimaatakkoord voor een lagere CO2-productie waar te kunnen maken blijkt uit een onderzoek van consultancybureau P2.

Uit het artikel en rapport blijkt dat het de meeste producenten niet lukt om de CO2-uitstoot met de vastgestelde 49% te verlagen in 2030. Een aantal koplopers is erin geslaagd om een aantal serieuze stappen te zetten in het verduurzamen van het productiemodel. Echter 4 op de 5 blijft achter. De grote stijging van investeringskosten wordt genoemd als de grootste uitdaging voor voedselproducerende bedrijven. Wat is er nodig om de ambitie wel te kunnen waarmaken?

Zoals vermeldt in de recente ING Thema update (zie nieuwsitem) biedt technologie een helpende hand als drijvende kracht achter groei, hogere efficiency, veiligheid en ook verduurzaming. Het toepassen van de laatste technologieën voor het verduurzamen van processen is een onderdeel van het duurzaam productiemodel.  GEA’s IMPACT magazine (zie rubriek leden uitgelicht) laat mooie praktijk voorbeelden zien. Uit het onderzoek van consultancybureau P2 blijkt ook dat de juiste technologie zorgt voor meer resultaat en tevredenheid.

Technologische innovaties implementeren kost (terugverdien) tijd en vergt daarom aan de voorkant al om een goede afstemming tussen de zogenoemde asset-owner (voedselproducent) en de ontwikkelaar van technologie (OEM) maar ook de service verlenende partij. Fieldlab Fortissimo, een initiatief van World Class Maintenance in samenwerking met GMV en FME, is een mooi voorbeeld wat gebruik maakt van deze zogenoemde driehoeksaanpak.

Het begint met een open en verkennend dialoog tussen deze partijen over wat er nodig en mogelijk is. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld vanuit GMV een open dialoog gehad over de kansen en bedreigingen van de digitalisering voor de Agri & Food machinebouwers (zie nieuwsitem) wat zorgde voor onderlinge herkenning en inspiratie. Als branchevereniging kunnen wij de bal helpen voorschuit schoppen en via bijvoorbeeld het organiseren van rondetafelgesprekken, roadmapping, lobby en campagnes de foodsector ondersteunen met het realiseren van de klimaatambities.

Waar liggen de behoeftes? Hoe zorgen we voor de volgende stap? Daarover gaan we graag in gesprek!

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de AgriFood sector.

Meer uit de GMV blog

Consumenten willen duurzamer en gezonder eten. En er moeten in de nabije toekomst 10 miljard mensen op de aardbol gevoed worden. Producenten in de agro en food spelen erop in, de foodtransitie is gaande. Dat biedt kansen voor machinebouwers. Hebben die er genoeg oog voor? GMV-bestuurslid René Smulders en andere experts uit de sector lichten de rol van voedselsystemen en technologie toe in transitie naar het voedselsysteem van de toekomst.

Lees verder

Nederland is nu wereldwijd bekend om zijn efficiënte voedselproductie, maar zal de volgende generatie deze trots ook nog kunnen ervaren? Er zijn in de Nederlandse historie genoeg voorbeelden van iets waarmee we groot en bekend waren, maar waar we die positie vandaag de dag allang verloren zijn. Denk aan wind- en zonne-energie. Technologisch lag de basis in Nederland en was er een veelbelovende industrie aan het ontstaan. Doordat we niet goed hebben doorgepakt, hebben we deze positie vrij snel verloren aan landen als Denemarken en China. Niemand denkt tegenwoordig nog aan Nederland als ze zonnepanelen of windmolens willen kopen.

Lees verder

'For agrifoodtech, 2020 has been a blow-out year!' luidt de introductie van het AgFunder rapport 2021. De COVID-19-pandemie heeft het belang onderstreept van efficiënte toeleveringsketens en alternatieve manieren om voedsel te telen, verwerken, vervoeren en verkopen aan consumenten. De veranderende consumentbehoeftes en de ambities van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen laten ook zien dat onze sector volop in beweging is.

Lees verder